Sales Agreement


(Turkish)

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1- TARAFLAR

1.1 – SATICI

Ünvanı: ALL OF CHROME 

(Ülkü Tuğçe Karaoğlan - 101445263642)
Adresi : Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Hamurcu No: 12 İç Kapı No: 26 Bakırköy/ İSTANBUL

1.2 – ALICI

Müşteri olarak www.allofchrome.com web sitesini kullanan kullanıcı.  

Üye olurken kullanılan kişisel bilgiler, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

ADI :

SOYADI :

E-POSTA ADRESİ

TELEFONU :

KULLANICI ADI :

 

2-SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, www.allofchrome.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır

 

4- MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Satıcı’ya aittir.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden ve ödemelerin onaylanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

6- ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini satıcının e posta adresi üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

7- SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

8- CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Ancak, yılbaşı, bayramlar, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI’ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamakta; ALICI bu şartları kabul ederek alışverişini gerçekleştirmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks veya e posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtlarımızda tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 gün içerisinde SATICI’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı veya Aracı Hizmet Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (örn. ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler); Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde; Alıcı tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde; Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde; Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde; Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).

10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya www.allofchrome.com adlı web sitesi üzerinden iletecektir.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu veya Satıcı’nın ikametgahının yer aldığı yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Satıcı’nın ikametgahının yer aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

11- MAL/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

12- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

13- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ve www.allofchrome.com adlı web sitesinin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14- YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ve 4(dört) sayfadan ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, 01/10/2019 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

<div id="ETBIS"><div id="24abb3bc1a11475ebe6fd38e39b95909"><a href="https://etbis.eticaret.gov.tr/sitedogrulama/24abb3bc1a11475ebe6fd38e39b95909" target="_blank"><img style='width:100px; height:120px' src="data:image/jpeg;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQIAAAEsCAYAAAAo6b0WAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAIkASURBVHhe7V0HgBTFElXBnBFJkpOCGDF9UcScAyqKqKiI6DeLGQMqJsAs+lFEBUVQRBQTCIggcDknco6Sc7Z+vZnZ292amruem9sLsE8fdzdb3T0z2/OmQ3X1XgyqSDz++ONJw7HHHqvaS95yyy1OiuJx2mmnqXlIXnHFFU6KMFasWEGHHXaYam/Cc845x8kpjI0bN1KtWrVctiNHjnQswvjggw9cdieddJLzafG44447XOlxTGLmzJm0zz77uGw14pwkcO6arca///7bSVV6wHcny3n88cedT0sPn332masc1FkNqOPStgJQPVhujAtBXAhKE3EhMKZ6sNwYF4K4EJQm4kJgTPVguTGoEHTs2NFJUTxat26t5iF5+eWXOynCCCoEbdq0cXIKA0JQs2ZNl20shKBz586u9DgmASHYe++9XbYaNSH48ccfVVuNcSEoV6oHy41BheC6665zUhSPVq1aqXlItmvXzkkRRlAhOPXUU52cwtiwYQMdcsghLttffvnFsQjj008/ddn5EYKbbrrJlR7HJKZPn+6y8yLOSWL06NGqrcZYCME111zjKufZZ591Pi09fP31165yKr0QvP7669YXGGs++OCDrrL9CMFjjz3myjMrK8tJEcby5cutN8Oll14axUGDBrnSa0xLS3NyCsOPEHTq1MmVZ1JSkpNTGDt37qQJEya4bO+//37XuR933HGucvwIQU5OjqscHJPYtGkTjRkzxmXbuHFjV/k4J3meJ598ssvOi6ZCkJmZ6SrHi9WrV3eV07BhQ9U2CLWH248Q4FmQ9zgWxLMty3boPjh16lTnlGOLL7/80lW2HyH45ptvnE+Lxpw5c1xpwby8PMfCP/wIwWuvveakKhm05q1GP0IQFGjRaOcQhKZC8Mcff6jpKxr9CAGehbIAnm1ZtkP3QdzossDHH3/sKtuPEKBfZoJ58+bRvvvu60qfkpLiWPiHHyF44YUXnFQlA7o7Wr6SZSkEKEs7hyA0FYI///xTTV/R6EcI8CyUBYoQUffBuBAUj7gQxIWgOMaFwBBlJQTr169XhWDWrFmOhX/s2rXLlZ8Xu3fv7qQqGUyFALMgZQXTGRc/1MYoNKSnp6vpKxp3SyFITEykPn36lJgYfZaIhRDk5+e7yu7RowdVqVLFlf7hhx922Zqyd+/e9NRTT9GTTz5ZLDFIEwSmQlCnTh3Xefbt25dWr17t5BTGb7/95rL1Q5SlnUMQYlBUK0vy3nvvdaXdb7/96IEHHlDvf2mzRYsWrvI1BhUCPDPa9ZsSz6xEYCF4/vnnXXZ+iOkViVgIwRdffOGyiwXhZFNWMBUCL06bNs3JKYzrr79eta2sPPzww+nff/91ri62uPPOO9VzkAwqBNqUpB/imZUILARFTDsYcfjw4U5OYcRCCDCTIO1iQUxLrVu3zik1tggiBBAsOAVJaJ6FlZkYr8G4TVkA3qvaOUgGFQI8M9LOD/HMSsSFoJQZF4KKxbgQuLlbCkHdunVdtugGSPjxbQ/Co48+2howLAtceeWV6jmYctGiRU5OYdx2222qbWUlugZbtmxxri62MBUC1FkNcSEQ8CMEN9xwg7VIKJLvvfeeNQUYyVdffdWVpxcx6CPz1Hz9NR5xxBH0119/ucrXuHjxYucqwoA7sWar8e6773adZ7169VzndOCBB7rsTj/9dGtgUOYJTzZpq9HUDRvEOWl5mFJzr8agpLRr3ry5y+7ggw+msWPHuq4zCFNTU2nbtm3ONxaGJgRoIcrzRJ3VEBcCAT9CoKFLly6u9H4IV1UJzARotkGIWQuJiRMnqrYaf/rpJydVGNq9gzuvhgYNGrhsBw8e7HxaNOCDYbr6UKvMfnDuuee68tS8MuFvIO1ixblz5zqlhqEJwT333ON8WjziQiBQ3kKgrSF44oknVNsg1EZvJ02apNpqxAo+iQ8//NBl5+VQpK0LMHVpnT17trEQ4JyCAEuzZZ69evVyPg0D6zGkXSyIKWcIoYQmBF27dnU+LR5xIRAIKgRoMsv0fojmnwSWqGq2Qah5Fvp5qwVZhoxxjKZNm7psTYUgaDwCP9CE4JVXXnE+DaOsPAvhhGYqBKiLpogLgUBQITCdz/VicnKyk1MYsRCC5557zsk9jFgIgVfXoFmzZi7br776yvm0aGDBlqkQ9OvXz0lVMvznP/9x5akJAcZmpF0s6CUE2hJu1EVTxIVAIKgQdOvWjapWrRpFzYMQgTWkHYjBIAlNCLzSm7Jnz55O7mHEQghOPPFE2rFjRxQx2NWkSROX7cCBA122GgsKCoyFAIO3Wh4aNZx33nmuewchkGnHjRvnsvND0+vxEgLMuMg8URdNERcCgaBCgHljvLEi+f7777vyPOaYY2jGjBku261btzo5haEJAQKTyLR+qLn4xkII4GbbqFEjF7V1Fpj+1GwltWlbLx511FFqHpJnnHGGFedAYsmSJa579+KLL7rSt2/f3mXnhxi81c5f0ksI/vnnH1eefnwY4kIgEFQINHz//feuPBGIwhSaEFx99dXOp6WHWAhBZSHm/DF9agKMr8j0WrxHP9BeFhq9hCAo4kIgEAsh0DwLMX22fft2x6JoaEKgBS8Nij1ZCBCgFfEZTaAJwfnnn+98WjK89dZbrjw1xoUgLgRRjAtB6TIuBJVYCLQvxA+HDBni5BRGLIRA6xoceeSRzqfFAyP8Mn0shMDPXPi3337rpApjTxECTZiDxl3Q6p0XtfGdoDAVAjwz0s4PtWnrwEKAoBHwRispNWX1IwTw+Lv99tuLJdaLy7IRXRehujV7yZYtW7rOyY8QQIVlnhAnCQRUlefpxQULFjipwjAVAsx4ICaBlq8JkVYLZw5Xbs1e8pFHHnGl9SMEGRkZrjy1+rl582YrnoG89xq1oCoYhJTlILgtPAZl+qAxPU2FAM+MPCc/1AK9BBaCWMCPEJiuAdD8u9esWaPamtKPEGiVDG+10oapEGCqbOXKlU4q/0BabbrNtMmMqT6Z1o8QmGLt2rXG04IazzrrLCenaGBNibTVFrv5gakQxAKVXgi0Zcga4fUlgUqrTaGZ0o8QoP8q02tNtKDwIwTaMmRTeHkWaus0NGB8Q6aNhRBgSbgWutyUWCQkgXElbZ2GafRsL8SFQCAuBCVHXAiiERcCM/gSAi3WWSyAPpgsO6gQxKJrcMEFFzg5FY+yEoKPPvrIVY7G8hYCLIGWaQ844ADn09JDZRcCPAtlATzbsmyH7oMYmNMGH0qbWpQcP0IA33Q5kONnsBCecDJP9PGlHXZUknliJF+bkjQVAm2wEBUMg14SmGGQthisk+d51VVXucr2EoIpU6a48sQxCT9CgLUbMk9M1cnzxEo99LOlLe6JhOlgoZcQQMRl+do4TlAhwH2S56mtGgU0IcCzINPHgkUss1cPlhv9CMHQoUOdT8PwM32IASJpqzXRxo8f77LDmgYMUEmYCoHX9KEWxOTCCy902WGEXAJr56WdlxCg5SRttdaUHyHQloVrG8hC7KQdiHsiYTp96CUEWO4toXVJgwqB1kLDALcGTQgqANWD5UY/QmAasxBfpvb2xpcvbfEGk/j1119ddqh0qHwSpkKgORQhys7SpUsdizC0mIUPPfSQ82kYeDilnZcQaK0xHJPwIwQ4J2mHc5fANeJapS3uiQTunbTDPZbwEgJ8dxKaQ1FQIUBdlHaosxriQmDAuBDEhSAScSEoM6oHy41YMquhrIQAC1IktLlwrN7T8tSa8X6EQOtuaM14jFtIYP8CaeclBFpwDW3GxY8QaBuPYNxCAtcYRAhwjyXwXWgxD7GTs4S26MhLCGrUqOGy1WI59O/f32WHeqdBWxZe7pRLPMubl1xyiXO7olFWQoAlqnKJ6eeff+6yw7hDdna2y1YLrmEqBAcddJC1XbrME/dE2uLtLe20louXECAkm7z3OCbhRwheeuklV55Yuy/PE9eIa5V5mgoB7rHMMzc31wrMIsvHOJK01ZYha0KA2AdY6Sjz1GJIYvBY2mmCBeD7lLblzb1k0IeKQA1lJQSo9DLohBbsBJR2oOaOayoEoGmepufpJQQ7d+503Xcck/AjBFqeI0aMcJ0nKPMDTYVACxRTrVo1q8shy0eLRNpq16MJASDzA7Uw9jim2WrQ7MqbeznnVuFRVkIQC/oRgtKmlxCYwo8QaMAUmkzrRVMh0IgWhrZA6LLLLlPtJb2EYE9BXAiEbSy4JwuB5lnoxSBC4LXTEbxCNXvJuBBUEmhCgLh7EugTSjsIgdbsLSshQLgtCTjvaLalTTzECEleUniFMzcVgh9++MGV1ouaQxPunWYriYHCVatWOanCgB+DZi8ZF4JKAk0ItFVg3333ncvOK1QZdgGStrEgBtEkEhISVNvSJh5i05WCGpA2iBBgjECm9SLuiQTunWYriV2etBmXeNfADMZCgJHzU089tcTEdlQSeGil3Y033uh8Gg1NCPCml+nx0Es7BPU85ZRTXLbayDWm5bDxSSSDBgHBIhtZtrZtFyoz3Gdl+QieKm07duzostNaQyDmrWX5pvSa8zYVAqzzkOeJa8S1yjxxT2T5uHfSDg+tzBOtibZt27rSY/8GaYvvWMtTAoNo2HdS5llWhLu8KRBOXcvDlMZCYKrMXtTcgbX5XK+3tyYEsaC2W09ZbaiB5q0W1BPiKG27d+/ufBoGIjVLu1jRVAg04Bq1OX9TXnTRRU5OYaDrp4mLti5B2yVKEwKMK2lOSmVFiJApsLmNlocxnXyKRXnHLCwrITD1LIwFY+FZGCsGEQIvz0JTlrdnYVnRq3WsQfNf8UUnn2IRFwLdvjQZFwIzxoXAjUojBJqrJ5YHSztsra1B6yvGgtoWW36mwILQSwiwlFba3nXXXc6nYWDnJmkXKwYRAmwso+VpSi/vU21QE906if/9738uO69QZdiDQdqWFf3sp3HCCSeoeRjTyadYBBUCXBSWlEYSc8RQ50i++eabLjsQx6WtxltvvVUtX+Ojjz7qSq9tjAq3VGnnRW3D0Ysvvthl98ADD7jsvIQATjkyPZZGS2AHHmnnhxiAlOfkRVMhQABN+V1iEAxBUWX5lqurUpYkXhYyT7hH9+nTx5Un3ImlLbZWk3liybC0A3v37u3KMyi1lxrWk0g7xJzQzknjG2+84Urvh2UmBBq1PeURsVezxXZYJvjll1/U9BpnzZrlpCo9aOsC8CVJ4AGRdl5CUFbwM9VnKgTDhg1zpd1///2dT6Ohrdz0Q831N2ie2pRkUGgDewgaIjFq1CiXnRex7iUIylUI/vvf/zq5h4HFI5otVtaZQPMs9KL29g8KreKZehaWtxBgqk2ekxdNhcBPzEJtW3RTBvUs1FiZNjgJGmI9LgSljLgQRCMuBG5UaiEwdfX0Q/TRJby6BqZC4OfmmebpB5oQvPbaa86nYeBBknblLQRff/2165y8CJ8FE2hRc72EIOhcOLaAl9DiQ/ih5rYcFJrT27vvvut8GoafnY60kGx+YCwE6OvBXbOk1AZI4DDx+++/R1EL8ABqDy362TI99uiXZcMzT1vKC4cmmV4jRuNNoQkBAn7IPK0BGmHnRwjwppJ5Tp482fm0eGRlZbnSv/32265750X0aWV6jdqiIS8hwKCXLEcL4oElx9LummuusdY1yPLvu+8+l+1xxx3nyhOzA9IO9RNxBmSeQYkBbVkWxrYk0GqUdl7Mz893UoUxffp0tXyNxkIQFFpEHD/UhKBTp04uuw4dOjifhoHdeoLsawAhMUWQwSk/QqAJiVd0Jw033XSTKz0qqCk0F2lTegmBBoycy/SYhZH4999/rTDp0lZzbe/Xr5/L7swzz3Q+jUYsPAuDLALzA3ifauWrdNLEHJqbrB9qQqBFzdXCbc2fPz+QEGiReL1QVkKgrX848cQTnU+LB8K7y/RazEIvoCyZ3pR+hEBrUeAeS6xfv14NTx/EoQhrDerXr++yDUqMg5UFnn32WbV8lU6amCMWQnD33Xe77DQhQDO6PHc6MmVQIUAf2xSmwUu9EKQ/HwshqEyehXu0EFx77bX6CRgSTj0S8K6TdlrXQIv374d+hCDIyDfEynTDUgwuyfQtWrRwPi0emuMVNv8whdeqRBOij68FitGgVWasMpTYsmWLNXMgbUePHu1YhIGxEGmHeIca6tSp47INStOB1qCokEKAZZKoAMXRy6UTAS8xghtJRM2V6b2clOA5Jm01av1MP0KAQSstXxMec8wxVstHXqc2Gg73bJlee0C8gA1SZHrsQCTL9uLZZ5/tSm9KjC8sWrTIlSea4hKYtpbp8X3ItOj+YYxE2sJJStrCA1HawdtQ2mHnJbjuSlssa5d1BE5S0s6rLmPJtCwLbtcS+N6lnRe1e1chhQBNQcSUK46YD9VOFGqPyMGRxAyDTK81OeFxhnXx0laj5vrrRwiwxFbL14TY5ahZs2au69RGlFFxZHptnwUvbNq0yZUeod9k2V5EZZbpTYnRbLxpZZ5aYBLsiiTTYz9FmRZuxxiEk7bt27d32cLFWdpNnDjRZYeQ9ZiZkrZaeHm0pqQdtoCTdqBWl7VoW3Atl3ZeRFkSFVIITIFKop6oQu3mBYW2N5wfIQgCNJe1AS+81coCmBKUZXsxSD/XaxYHD6MJYCfToiWnuQNfeumlLlstlgP2WJR2oLYFndat6tatm/NpGBAmaedFLQ4Gpi41W43a1HGlFgIvz0KNWvDSoMBctiynrIQArRnN3wLeeWWBWHgWasCAKAZGZZ5a8FINWqAYP56F+I4l4GUq7SBWmmehNhWOgWsJdPOknRdj4VlYqYUgLy9PP1GFsRACbe61rIQAzfU9RQhMNzjRoAnBoYceqg60mgqBtoQ7qBD4ad3GhUDAT3MK68pLG9oYgRYaK1aoXbu2q/yyEoIBAwa4yvYiYv+VFFhJquX5119/ORZFQ4sAvc8++6hbyuO7k7Za1wCeedLOjxDAg1Fi4cKFLjsvIiaohJ89IbTvo2fPnqqtSidNsUDMQfS3IqmtFcBIJzz+pK3mC/3zzz+77JAWUz4mxMizBLbWlnliIEcbVdWA5pwsB4Ij84wFUWkx+iy/JE0IUEm0PCThfqr1czXATl67F+HAU1JgoBMefzJPDLBJDBo0yHVNmN2QabFkF5GcpC2+O2mLtR/STtsi348QYMZH5ulnKrlly5au9A8++KDr3L2IWTmZXovvgEClWnpjIdAWHbVq1cr5NAyoshaYEqsCJbS5cK/gpabQmrcYVTWdt9agbYJaltSEAIE9NFuNaKJWVmCEX14PwnJp0Kb18N1JvPPOOy47jX6EIBbEVLQp4Aeh5SHp5SVrLATaMmTtC4FjB9RR2qK/I+EnZqEp/Ox0ZIqyilnoRU0ITEOso8kcZKej8kZZeRZqLG8hiEXMQm2dBhAXAgPEhaD8EBcCM5SZEGh7EHh5smkjwujDSfgJXmoKLVRZ48aNnU9LhrLa18CLWCYq8dFHH6m2GhHLsLICYd7k9fgJXqqJqKkQgNpKwbISAj+rQU2Dl/oSAuxABDfMSGp7yOFNK+3Ap59+2urbRbJXr14uu5dfftll98wzz7js/FBbmowxAgQ/1exNiKWw8jz9sE2bNq5zQqtJs9WI8uU5affOi3iYZPqghPutBPrj0k57EOEvgfEhaatRG/WHK7G0Q5BROIPJay8oKHBKDUMTAkzbyrSox9oApiYEeBBlem1RnB9ihae8Ti9iqlCWj6XVMk9fQnDGGWe4MvBDzc0XUYylnZ/gpeVJrSnqB9oiFz95YuRfpsdaAVPAVVamD0otWIu2CAyh2CUwOyHtSoNa8FINmhB4hTPXoAkBpp0l0BKTdrGiFrwUL19p50sIYCwzMCVcPbVpPW0Zsp+YheXJoA5F2CtB5ompJVOYbnCiAQ+HFmI9KDWHIpyTtMO5S3h5Fgahl2ehBk0ItGXIXtCEIKhnYVCaOhTFhSAA40LgZlwIotPvlkKg9Wn9EB5VEpoQPPzww86nYQSNHRALBu0aBBUC7d6ZCgEQJKyYFzUhQFdP2mkbecIZSdoFpZdnoQZtE1SvUGUatOhOmmchlkZLu1hR+z40z0JffgTo70AhS0KsU9cGkrTKjGNY7BFJPyuu4Hwky8cMgWarEYE8ZHqNjzzyiHMVJYOpEODtjS9U3hNtW3RNCLBWQabF8lTMxMj02r3TCKcxmRbUKh4GrWR6vCnlOWGXJtQTaatRc7nGugJph/sJr1JZlkZ4xMo8URc0W43w2pPpEXhH2mEGS55nUGIAUZsdgYuyLF8bs4HgSTtQFYJYQBOCoIQXoQRmPDRbjVpljgVMhQCDrAhoIW01akLgtZRWI0KXmwDz6FrFM713P/30kystllqb+nVo2/EjRLkE/FfKc59CjX6CyZoCA5Ba8JzAdPKPOWIhBFo8AqyJ0Gw1Blk44wd+hKBGjRouW42aEODh1Gw1woffBJhHDyIE2sIZXKNpM15zbde6aggIYyqiZUV0yUobWLAVFwJBbRlyee90pMGPEGjLkDUGFQKtNaUBXolBhAB+BDJtWQYvLU9iK//SBgbiK7UQIGSUegIBCM9ECT9CkJ6e7qSKLbTmLfrIEliVZzrnr81b++kaaJtuakCgTS296aabWosA16jF6NMQF4JoLFu2LDZCgOW5pU1sNiFx8803U9WqVY2onahmp63h9iMEiYmJ6vkHoXbt8AyU5w73bJkWobbgcShtNWoDmNi9SLPVdnlCt0qWv3PnTienMLBjNFb1yTzRrZLpNSLMmkyLa8S1Slvt3gUVgipVqrjK1wg7mTYogwoB7oe8Rxiz0YQg8HVizXJpEttJabH5MZOAkOTFccyYMeqJwn1V2mpr4v0IAQJoatcQhNp8LgKnynPH2guZFiPX8NiTthq1aDyIBSHt8CBrsfnxVpblP/HEE05OYWBQT+YJwvVXptd42223udLiGnGt0lbrqgUVArwsZPkatUHNoAwqBAjSKu8RZoA0Yf/+++/V65IsIi6lejAQNT8CU6Dianlqq8A0+BGCWFDbYksDWiMyLfriEI3SBiIjy7I0wlHGFHiQtTwkr7rqKidFGLhGbdxBC14aVAi0eAQaEK1Ypg3KoEKA/Ua1fDWaDnxrgV8dqgdLTDRbNM9CU3h5FsJLywTlLQRYqWiCstoW3Y9nYSx2OvLjWajFLAwqBNoyZA3WXLpIG5RBhSBozEIN2u7UDtWDJWZcCOJCEMm4EJQclVoIQKwgLCnQBdDyRHRjE5S3EGCMwwQY2JNpYyEEAHZ5kmVpxBJuUyD2nZaHpOb840cIMG4h7bxWCmozLlqsTA1a8NKgxBhUEPgZtzCdzsUmMlp6pnrQiOh7wkMtknDogaurCdCfRvCFSGIbM5knCMU3QSyEAPHgtHPSiOkdCcyly+tEcA1ZTlAhgG+7LAeDdZhm1c5VEmv6ZXovIsaDPH/44Ms8tcjEfoQAFVzmiSA58nywzbsW+BWtB2mrEcu6ZTlwutJaGRrhBi7Tf/LJJ2pZpkTYdZmnFzGdrOUhiWXh2vkz1YNGPPfcc52vq2TQgkhiG+ogiIUQaM1bPzCNLx9UCLTY/KC29kPDkCFD1PSmNN15yo8QaCjirVZiYvBTA0bqNXtJLT5E0LgLiOFhiiDb1DtUDxrRK5qsKcoqZmFQxmIZssagQqB5FmJ03jRmoZ8NTjQijqIJggpBLELHYUGPBKZOTbdFj8UyZHjjmsI0ZmERVA8aMS4EZogLQTTiQmDGPUYI0IeSeQbtGsCxQuYZlFq4LT9AHEYtX0nsB6FtgW4KLx+M3a1r4OV0FoRwhNNg2jXQhMDP9n0a/QgBuulaHj6oHjSiJgRwU8VSYLxdiiN2nMGUVSTR19JsTYkBL5kntrHWHFg04s0g02OLLK0sjdobHf72Mk8tGCwGuzAQpuVrwn79+rnKAbHbj2YviQCvMu3111+verJpxMCkzFObTg0qBBjhl+eJGQ9tsBCzFtJWI3YVkucOYdN2p9aoCQFWCmplHXHEEWoekpoQYCD+q6++cp2rNkWMmR2tfI1sH53YDzUhwPJSLZy5Rm0r6aBRXfDQS2DGATHqNXtJbXtqzG5othq10OMatGZ8UHq1prQRfo0YeZcIGoBTC3mPB0T7Pky3RfeCFo/ANM+g04eaEHjBdGBPEwI/wX3fe+89J1XxYHs9ExNqQuC1wYnGWMQs1Nxk4ZvgJQRYhIEHJUS8VSXghAEVN6HpvDVGviPLDVHL05ReUY/wZtDsJbXvA/EIsM5fO1eNMk9MWUmgq4I6ItPinpQUWHeCQCAyT3x3JgjqUORHCDAOpuUhqQmBn2XI2JTIFGyvZ2LC3UEI8OCvWrWqkDh/CQwaRdoURdPIO1hJpqUPQqzo04Djmr2kFiMAXT3N1pQIGCIBccJ+AdIW96SkwEo9LU/T7yMuBEoGpjzllFOcbMLwIwRwHpLACLdma0r0aSWKEgJssR1HHJqnpx9ix21TmLp8I4aHBMQtJkKAYJ8lpaZYXkIAN1eZHmvq0fSMJAJbSjtQe5DhUirttHX6XkKA88QqwDj2bGAADmsSZF3yQ8wMSaA1Ius3iFkoLQ9JbHUu0+LFpQ2Koi7L9IiDIdN7cS80/YJQwksIEJ1YpsX+feijRxJbR0k7UAvJDddZaYdmp4SXEEAEtGAYuytWLFlCM1NTaQY3g/FzlsPZDudEcC5zXgTnO1zgcKHDRQ4Xp6YUconDpVwOuMzhcuY/aam0pqCAthiGKisL/Pzzz9SyZUtXXfJDrd7Bj0DWbxDRnbQ8JDH7pqWX9RjEjItMD49WLb3GUg9V5iUEP/zwg2MRBqa1pJ3XfC6OS1stQpEGLyEoq1Bl5QVI3DS+xpFvvUXvdOhAjzVoQPfz2+Shgw6iRw46kLozH2c+deCB9DSzB/P5Aw+gF5kvM3sxX+Nm6BvM3gfsT32ZbzPfZX7A/JD5MefXn/np/vvRAOZA5pfMwcyv99uPhu63Lw1jDmd+z/yB+SPn+8fJJ1HSrbfSzAEDaIOhn0OsgMU9sQg0in0XZZ0Dtf0YNfjxiUlKSnJShWHq2m7RSVNq8BKCoNuiY0mntNWCl2rwEgItIs7ugHXr19MfgwZRryuvoLsOO5Q68bXewezGyg8heJD5MD+ojzG7M5/kB/Yp5rPM5/hBfZH5MrMX8zW+b28we+9blfoy32a+y/yA+SHz46pVqT/z06pVaABzIPNL5mDm11zeN1X2oaHM75jDmSOYI/fZm37k8xnJxM+xTZrQzH79aGc5tc4QLcrrBRQEXp6FGBA3QdBlyJVGCLStvdFE06BF2TEVAsy9Ws0fkR6bf+xO2Lx1K/3CraSHuXt1I1/fLcwu/KDfc/BBdC+3Av7LfJD5MPNRpzXwBBOtgWeYzzFf4Ld1T+YrzFeZr3Nr4E1mH377v8V8h/me0xrox/wfi8onTLQGPmN+zhzE/Io5xKtFwBzF/JkF5lcWkV/5PH9hptx4I21Rws/FGmgRBI0doGH69OmuOgeaLqn30yLQBr1NPVotOmlKDX6EAFN30s7rC8EcsbQ1dWnFlItMC+5OQpA2aRI93qYNXcvXdTPzDn7A72IB6Mqs0ELA/J1bFqO5pfAbvpMrLqftXIfKEvD8xEh+acPL5ds0yI4WCt6LmhBgm3jNVqWTptTgRwjgtYZYa5HEwA0cYCQxqittsXeiZiuJjR/x0Mv0pnETKjK27dxJA3v2pPb8UF7H97kTP+S3H3ww3cEPf6USAuYf3J0YzdeQ++ijztWVDeBngfqp1Z0gxGI1WedAxHHU7CW1dQ7YHAaOVzJPzQcEy6ClnRfLVQg0WFMZIi0I12MJTK9otpKYZtwdAQea569vT5fyNd7ID94thxxCnVgEKq0QMMfuvTeN5+7CSmXwK5aIRfBSL5dvTO1p9iasW7euk0vposIJgZ+YhfDm0mwlsZTU1MOssmD5smX0QJuz6RK+vhsPPpBuPuRguoUFoLILwTiIAV9TevvrrFmPskJZxiw09SzUiGcLz1hpIy4ElRCr16yh+885hy7ia7uBBeBG5u4kBOP5uv7i61k7fYZzxbFHXAhKGUGFwGt1lTbSaioE2EY7yDr/ioTtu3ZRjw4d6AK+rvb8sOyWQlC1Co3j65vzwfvOVcceXgN7QRgLIYB7sekGsn6gCgEChiBwYiRNw0L7EQKMdMpynn76aXrrrbdchI+1hCYEWP8g08IDUfP8QuwC06mcioIv+/Shtnyd1/DD3v6QQ3ZLIfgTP/kaM664vEy6BxABrJKUdSkogwoBlivLuty/f391cRaiQ8lnSSOebQ2qEJxxxhmuk8IIvQn8CMHbb7/tssOWTqbQhAADiKbACCzmaisLUidNonP5GiEEFzMxSHg58wrm1UxMHWLmAD4ENzE7Mm9l3sbszLyL2ZXZjXkf8wHmg8xHmI8yn2A+xXyG+RzzBWZP5svMV5mvM99k9mG+zXyH+QGzH/Nj5v+YnzA/Y37O/JI5mPk1cyjzO6apEKB7kHRsc9qqrF4sbRQR6z8QgwqBtoTbC6Y7T+HZ1qAKAabbZAbwUjKBHyEIGrNQEwI/23bBmwxeZZUBaNF8yW+EJ666inp27EgvMV9h9up4M73KfI35xs0305vM3sy+N99EbzHfYb7LfO+mm+h9Zj/mR8yPmf2ZnzAHMD9jfs784qYONIj5FfNr5jfcDRnKHNbhRvqOOZw5gjmS+SNz1I030s/MXx3+zhzD/IM5jjn+xhvoT/45kc91VNMmNAJehQZC8Cd/l5OqH0XrZsR+nGDChAmuelQaDCoE2qI+LyAkgJaHJJ5tDXEhqCRCsDssjprL3cvhe+9NI6tUKV4IWDAm7L0XreSHNNaIC4GHEGjx9F5++WXn06KBgQwE4ZTp4cYpoQUvbdiwofNp8XBirUXRz81DNwTbdsdRNkDfdsyZZ9AI/p6KE4IJVavQBLZbrixWK234CUXnh3ghajANVYbn0BStWrVS85DUggkBeyHGniQG3GQGN3NzU9ppoaUwOo8glpdddlkUMZgh02OwTtqhXyTtvIjBD5ke8Qg0W42I0RePR1C2SH3icRrO9clUCJZ9bzbbFAQISiLrUWkQrVOt3mkh0tFKkOkR3NcUjz32mCu9xh49ejgposHnEH1CfghlM8W1117rSq8FL/XyLNT4xRdfOKnCwBpuzVaj6SqwOEoPef0+tIWAH/YiuwaFLYLK22LzE2jUdEl9rMDnoJ+YCb02o9SAJrtMHzRmobb60M8GJ7vrMuSKjLwPPzATgir7WEKwYtw4J2Xlg9cyZI0YLytP8DnoJ2ZCr/6GhrgQxAFMuaMzfc/33mzWoFqZzBrECnuMEGjbRHkB/XGZHptKSMzgL17aeREbO0j46RqYbiUdR+lg3pgxNOKgA2kkv+2LEwLLj6BlC9pWiVeIzpkzR613GuH0Vp7gc9BPTBKujYhvH8lLL73UySYMTHOtWbMmKqQ0eM0117jy7NKli8sO3obSzovYFUimxw3VbDUiUOruthipImLzhg2U98kn9MORR1qtAVPPwqxOnZwcYgsMcHuFgtfqsikRPkyrdxr79u2r5iGJ8zGdSsYyey0PjXwO+olJYlQSy14jiU0lJOBHgChDcqMJLVQYorFKu8MOO8xl50XsqCTTa1tpeRFrEEy32fKDRYsXU1JCAg3hFssrTz9FT913Lz3cuTPdd/PN1I27SPfzz8fvuIOe7daNejCf63YPPc984Z576EVmT+ZLzJeZrzBfvaerxdeZb3TtSm8y+zD7Mt9y+A7zXeZ7zA+YH3a9mz5ifsz8H7P/3XfTp8wBzM+YnzO/YH7JHMz8ijmE+c3dXWgY8zvmcOb3LNYjmCOZPzJHMX9m/sr8jTmaOYb5R5e7aCxzHPNP5l/MiZzfRL7On1odT9/w/Tb1LBzPLQYIwaIymtrFSL7mcYeXBAbEZR0zZdC6rBHPFp4xE2DzXS0PjXwO+olJPv/88072RQMnifX/Wh4VkWgVBMXOXbsogVsyvfgetb/oIjqtSRNqdMghVLdKFarFZRzDrM9sxGzCbMpsxmzOPJbZgnk880TmycxTmK2ZpzPPZP6H2YYJ9+J2zPOZWHmIJciai/ENzA5M6WJ8J/Nu5j3M0nIxfp9ZlIvxV0xLBPatYrzWACIwuXFj2urxli5tIEIRYgRIQAhq166t1pvyIp4tUyHwFaFIOaAyqGdhRSW8ykoKNCf79+tHl7VtS/X4wT+S86uxzz5Un7tRTfjv5ocdSscdfhi1YB7Pb4cTmCcyT2aewmzNPI15BtudxTybWyjnMM9lnsc8n3kh8+JDD6FLmZdxnlcyr2Jey9wtFx1VrUJ/8H2cY7jFemnAK3gphMB0W/SyIp4tUyHwFbxUOaDSVAi2bt26RwjB5wMG0BmtWtHhnMdR/PBDCBodfjg1ZjZlNmMeywIQFwJ/QjCG72fCWWfRdq5HZQUIgeYODE9IRBnS6k150Y8Q+ApeqhxQqe3k4gWEU9LyqIgc53OeGqHRO15/PR3CaatVrUr1+UFuwA99Q2ZcCIIJAeIVjj/icFqVmeXc7bIB9txo6OHaXtG6uX6EANv5a3moxBJME2LgAQsWiiP2o9e2ZHrhhRfUfE1pKi7nn3++mt6LGPQ0RWJCIp14bHM6gMupww9wPX7Y6zPjQhBcCBDBeAzbL1LWpMQaCKILL1VZlzErhmXqWr2R1B461FnN1pR4ZmSefoQA+4jKPN98801XnhadNMXijTfe0DMw5G+//ebkVDKYrrfGQqRYIC01lRrXPYYO3pu/jCOPoGP4QY8LQekIAfY0GMP3YUE5xoZAgBqtPq1cudKxKBqaIxvqbBDgmZF5+hECDdgIReZp0fm8WGBnVTUDQ5qGKvMC+nBavpJ+liGbAmGhT2nVig5iEajDIlCHm69xIQguBKP4+8JOR3+2OoGWK3H5yxJazEJMeaMraAJ4ucr0XsuQTYFnRuYZVAjQKpB5WnQ+LxZ7shDc3qkT7ct512IBqM2MC0EwIcCWZz/w/RzFn6c/9BBtMnzrxhJxITBEZRECP6HKTIANVw7lil6dH8i4EJRcCL7bt6rlUPQtcySnm3LDDbT079J35ioptOClfoQAu33L9BVRCCZPnuzK0yIGDyTnzp3rJAsjFkKA3Yhl2V77GZoKwcknn+zKsyhqG6eEgOmji84/n/bnfGvwg12TH+hazNpMDBbWZdZjWjMHzIbMRswmzKZM+BEcyzyO2ZIf6FbME5gnMU9mnspszTydH/Izmf/hB7sN8xxmW2Y75gXMi/ghv4R5KT/gVzCvZCJ46XXM6/khv4F5E7MjP+C3MG9jduYH/E7m3cyuzG78kN/HfID5EPMRfsi7Mx9nPsUP+tPMHszn+SF9kfkysxfzNX7I32D25ge7L/Nt5rvMD5gfMj/mh70/81N+2AcwP2d+yRzMDz6ciRCvMORU9PNxx1Hyww/TsjLevKQ4oA48xC0TWZe8hADTjbIe3cDCJtN7CQHquEyv7cztRwi++uorV54aX331VcvRSJLzji4I/OWXX5zsw4iFEGjBS+HJpcFUCPwSTSUv/P7bb1SFbQ7cZx86hCvFoVy5D2MezjyialVr+vAoZnXm0cwazJrM2sw6zLpVq1A9Zn1mwypVqDGzCbMZsznzOGaLKvvQ8VX2phO5uXzy3nvTqczWzNOZZzL/w2yz9150LhNBSxHG/EImvAovY8Kr8ErmNUx4FV7PhFch9j/EJqjwKrydid2QI4OX/pcJr8KHmPAqfIwpPQtfZL7EfIUZ6VnYlwmvwneZXsFL4VU47Oij6efTT6eERx+l2SNG0KYy8hT0C6/mspcQXHnllaq9pJcQaN6KeBYk/AiB6WB6mzZtnBTR4M/cxtrDEQshCLotemmwKIciNKP+x+f45Rdf0Jeffx7FQREcLPiVw68jOMThNw6HRnCYw2+Z3zkc7vB75ogI/sAcyfzR4U+fD7T4MzhwIP3C/NXhb8zfmaMdjmH+wRzLHMccz/yTOcHhRIeTmH8zJzOnMKcyE5iJzCRmMjPFYSozjZkx8DObAwZQDt+v+WPH0mp+iHbs3OnczYoLr5iFXkKAcSjNXtJLCLSYhdoyZD9CEDhmoTQE40IQx56EuBB4CIE25x8LIXjvvfdcdl4eXnEhiCNWgHepVjdiJQSo49IWz4KEJgRem6BqcUY1enYNTuc+nKQW0FMTAkQrlmkRrGS//fZz2WpCAK8tmR5BUjVoQoBto2X6Jk2auOyKYlwI4khNTbWW98q6ESshQB2X9VbbaEcTArg8Y+k8tvmPJAL/yDw1asGAgEDTh5q6IGiC5g6sCYEfaEKgRSjSbl5RjAtBHAAiGcu6ESshMIWfugwxCIJAQqDFLES0F/RjpG0shGDgwIHOp2EMHTrUZVcU40IQB4BWgawblUkItK0F/KDUhQADGWUlBEGDl4JxIYgD8ONZWBGFAGsIgsBYCOCMIAv3IwRY6hkECBwh89SE4Ouvv3bZFcW4EMQBeAnBokWLHIswOnXq5LLVqAU78QM8M1q+GhEfMQj2QhQWE/bq1ctVuB8hQJNdy9eUzZs3d+WpCcGwYcOsL1BSpg2xIgtBOjf3Rg4eTL99+20hf3c4mjnG4R/MsQ7HMcc7/JM5gfmXw4nMSQ7//nYYTWZOYU7lewYmMBOZScxkZgoz1WEaM91hpsMsZjYzh5nrMI+ZzyxgTovgDOZMh7OYs5lzmHMdznM4n7nA4ULmIoeLmUscLnW4zOFy5j8RXOFwZYh8D1cNGUI7N2507qwbXkKApbyyLmKwT9pqRJ2Vaf3QTzd30qRJah6m3AuhmEx4xBFHuAr3IwQY7dTyNaX2MGtCsJG/bDTnIgnHoKpVq7rSgxVZCIZ9+im14nM8e5+96dx99qG2zPOZFzAvZl7KvJw/u5J5DfO6vfem9swbmTftvRd1ZN7KvI1psi3648ySxCz8kPkR02tb9JCL8TAm1hsgkjEWHY1k/sT8mYmlyIhJgOAkCFWGuIXY2wCbnPzFnMSczJzKTGAmMpOZKcxUZjozg5nJzGJmM3OYucw85j9vv03/FuHcpAnB3nwfMfAt66JpgFzUWZnWD/0ERalVq5aahyk5Dz1jE/oRglhQEwINy5Yt82wVVGQhWL1qNd3Y4jgWgb1jutYA6wyeYT7HfOGA/akn8xXmq8zX99+f3mT22X8/eov5DvM9Z51BP+b/9tuPPmEO2K8qfcb8nDmI+RVzCIvv0KpVaBhzOPN75g/MH5mjmD9XqUK/Mn+vsg+NZv6B6MVMa5cj5kTmJBa7v5lT+B4kMBOZScxkZiozjZnOzGRmMbP54c1h4cvl30MisMIg/qEmBHsY1YNGrCxCgFZBZRQC4DvERuTzvOSQg3brCEWRUYyxr8EE5kTmJBaTv5lTWDgSmInMJGYyM5WZxkxnZjKzmNksLDksIGgN5HHeK/j+mSAuBPpBI8aFIPbYtmMHPXnjDVZY87gQGAgBtx7QNcivXp1W+xigjguBftCIJ510knMbo1GvXj3VvrRpKgSIS6ilB4tafVhRsGLFCup6zjl0Np8vugZxIdCFAOMD4PTTWtMGn9vZxYVAP+gitizD1Fwk+/XrR7feemsUO3bsaO3aItM//PDDrvR+qC3d1IQA86nynLp27UqDBw9W88X4QWXAin/+oceuuorO4eu+jB+euBBECAHGCfi+QATmP/AAbVd24CoOmhBU4W4G1gBo9UYSdUym9yKm4mV6BP2Vdth9Sdp98MEHauu2Z8+eLlttm8EiqB50EVGMJbCJqGarcfTo0U6qkkHzBdeEANFopR22dNodgG7CF7170zVHHWXFJLiaH7Q9WghYAEKzBvncClgdoI5pQoAHbt26dY5F0cC0tUzvRc03AVsKSjv4K0hgP8MD+XuStgi+KoFnVtoVQfWgi9oGJ54RURWWp2chpkcwV7q7YNa0adS7Wze6scbRVoCSq5g38oOHWYPdXgj44cfUYWj6MKdVK1o6YADtCLghipcQYHzJBKiLMr0XsfW/xH//+1+X3Y033uh8GgZEBBsSS1vNs7DMdjqKC0H5Yt6sWTTs3XfpiQsvoFuOrm5FKML+hzcyse9hJyaiE0XuexjyIbifiehEDzMRnag780kmfAh6MCN9CHoxX2O+wezNRIQiRCd6jxnpQ9Cf+SlzIPML5iAmQpUNYcKHAPEKhzNHMOFDgAjGiGQMH4Jfmb8zsdMRfAiwLXrIh2Ai829myI8gha+14Pr2tPy772h7KW2bHhcC/aCL2k5H2ootL8ZCCNAck0CwUWmH5cq7M7b/+y/NmzmT/uQH45vXX6c+t95KPc45h15o25Z6Ml9ivsLsxXyd+Qazd9tzqS/zLea7555L7zE/YPZjfsTsz/yEOYA5kPnFuefQl8zBzK+Z3zCHchnfMoczR5zThn5gjmSOYv7C/LVNG/q9zdk0mvkHcyxzPHMCcyJz0tln09/MKQ4TmEnMFIdpzPT//IcyOJ+8zp1p3uuv0fIffqBNCxeS2cbg5igoKHDVG3DOnDmORdHw0zXQ4mTGomsQeMszRDHBRiGRfPHFF61lv5F8//33XXa33XabOlioCcE0buLKPLEzrQZNCLp06eJKf99997nsjuI+NVYqSltw6dKlTgm7F+BDV9bcJX7KY0EYSyxYsIDeeecdV11G/cKMjcTEiRNd9Qi2st4dfvjhrjzBjz76yJX+ggsucKVH/ABp9y63ALXBQuxWLm3xzGrla+Q8ojMEtcAk2k5H2DtegzZ9qAkBbr60gw+CBk0ISoOVYfowjtgCQUG8Iv9ouPrqq9W6JIkBbg1ltbEqnllTsL07A9OYhX4cijQhiMcsjKMiwGtbdC8EXYasxSyMBfHMmoLt3RnEhSCOPQlxIfAQAu3h6Nu3r8vOKxCiFqoMN1uif//+LjvEHNQQq+aU323Rd1fMSkujqdyvTBg8mOZllc625AhlvpD709M+/5xmDh1Kq+fMdj6pWPjpp588m/EaTIWgoUcg3qZNm6r2pU1fQtC4cWOS/O6772j27NlRfOKJJ1wFIXKqtMvPz6eaNWu6bOGFKG3htSXLxlbUGi666CKX7aGHHuoqRyOWIMu0IWrjIXsSVi5dSp927EhPHnCAtQwZU4gvHHQQfdOlC61bs8ax8o9l2dn087nn0tf77FO4DHnEkUdSxssv0c5dGD6sOMCGPngByfoJYrcrCU0IUBdl3TrvvPPUPDEwKG1NialwLI+W5aMVLm2xq5Ese8mSJc5VRGOvnazakpdcconlXhnJffgLlYXjhKQdKO1ApJd2999/v6tsUINmp43UasTNQ5dFywPBVvdUrF+7lvqc08aKS/DUvvsWLkN+oWoVy5/gs8suo6183/xixYwZ9A1XTMQj+KbKPjRs36o0nIlYBPAnSHnkkVKf/gsCtIC1uoz5es2PQBMC1EVZt/BSlHmC2SyS0taUmHrU/AgQ2Vjawo9Alu31olVDlWl+z7EgpvqCwNS/G0KwJz/wXvjhlVesrc+seATSs5AFAY5FEz/80LE2A6b6Rt/UwQpOonkWjthnbyswycLxFadLBiHQ6g3EQdsHVBMC1EUJRDeSdiAEoqTAdLcmBFqoMs2hCK0RDaoQwI9AZhALwpsqCO6++241X8nd1bMwCNBC6nXSiVZ0Ii8XY3gWftK2LW1Xmsde+GfWLBp85BE0aG9dCOBiDO/C1PvudVKUP7yEwMuzUBMC1EUJ+MlIO1DzLDRFUM9Cz52OnJ9RQH9cZhALomsQBH66BnEhiMYSruDP1K5F3avu4ykEL/Pb++06dWjt8uVOquIxa+RIGsD3fDA/8F5CABfjCVwhd1aQVpqXEKApDWcjCS14qR8hCNIigBBoGwhNmTLFsQhD8yzEs61BFQLNyykWfOCBB5wSS4a4EJQci7nJ+7SBELxVqxat8eF9OXP4cDMhuPAC2lHBhQDUVgpiabu08yME06dPdyz8Y+HChep4nSYEznbnUfTsGpx66qkkib3W09LSooitkmSm8CyUdthooUaNGi5bjQjOqJVvSrg4y/Jfe+01VzleQnD99ddb7qJ7IjZt3EgvHXcsPcpN+KK6Bh+fcYa1aY0plubl0peHHEyDWESK6hok33WXk6L8gVkDTPXJuoTdg9CUlvUOy9plHfMjBNjCXOap8cknn3RyCgP1OCMjw3WuCNorsXjxYpcdnm2tLD4v94n+9ddfTlZhYP92aXfOOec4n0ZD8yOIBRF7QEKLBe8lBHCFDrrfQmXGkO7d7cFCTQicwcI/WFj9YOfOXfTLpZdYKxBVIaiyjyUE8zzWlJQHivIjMI0k7EcITHnllVc6OZUe8GxrZTHdB2PhWRgLBl2GDG8yzdFpT8GKJUvopVbHW8uRn95//8Lpwxf334+e5WP9Tj+dNpTAl2Axv3kGHXqItQx56L5VC6cPh3MrAdOHU26/jXbuivVSInN4eRaizqDuyPqkMRZCoC1DDgo821pZTPfBuBDsOVjAlfWdCy8s3NcgFJNgwJVX0D+Ga/E1zB03nr7ntyzEIORQ9O3ee1PCf++jLRs2OFYVA3EhsOg+iD6TBJY5Sjv0dSQ2b96sTm/EgqZCAC8rDfD5RrNwT8dWrvDp/J3/9tZbNJqZPXp0qQzkbVy1iqYPG0apb75J2R98QEumTHY+qVgoSghMvVc7d+7spAoDXnyarSljIQTwN9DK2gtLgSW1uVNkIO20wCBwyfz0009dtoh4LAvHWgVp50VtANJUCA477DAreCqCP0SyWrVqNGbMGCdlHHsqvIRgF3dfUMe0+iiJLQFl/cJgn2arEc+CrLeaEKxdu9bKV5alOT7hhS7tMEAuy7HopIk5tCmX7t27O58WD9PgpZoQFMU9ddYgjjC8hMAPBg0a5Kpb2IbMFHgWZHpNCODXIO1ArR7j5afZqnTSxBy4KFm4H89CbRlyaQjBnr7oKA57JN1rybApUBdl3fKTZ7nHLHTSxBwVVQg6dOhgdWVCRBxGCahwpE1RxNxtSYFuFeLRa/macMSIEU5OYWCNBbpwmr2kNm2McN4DBgxQ7SWDuM76Ae6xLBuhuTBQbQJ8x5Fp4SNzwgknOJ+WDHEhMIS22UK3bt2cT4uHJgR46CUw+Cft/PCtt95ycgpj7Nixqq3GoF0NLU9Tavs3oJ/rtRO0JHzoJbDIRbPV2Lt3bydVbIF7rJVvulmN5nTm56HVACGSeWJTHlNoQqAFL92wYYMavDQnJ8exCMNX8NJff/2VSkrNrREVb/z48S7bhx56iK644ooowgVS2nk9SJoQPPLII670mlulH2IaSOb50ksvuezg743l2vKa8IaR6U2JwK14C8g8Tam5bKNFgJVx0lZz+sKqU3lOaA1o6981YheeIMBbTZavEfdYXg/um7YZCbwDZXoIgUyPuiSBuvznn3+60mtE4B6Zp58XnSYEcNiT5WDHLm2tAV5g0vaFF15wnRN2T5JpHaoHjagFL8X0IUbppa0WnfiTTz5x2WHeVoMmBOVJeJxpOPvss1V7U0LxywKmS7j9MKgQINCNlq8k7rEp2rVr50pvOkiN6UPMLMn0Gu+8804nVcmgCUFQasFL8fLWbJnqQSOeddZZTvZhoJ9Wp04dl61pzEIvV8+KJgTVq1en9coee+eff75qb0KEgS+r8OpOCOtSZVAh0KbQNOIem+Lyyy93pX/88cedT4sGhMA0RJ7mUOQHsRACLVSZL4ciU+4OwUtLSgiB1hQNIgQHH3zwHi0EaApr+Ur6EQI0h2V6P0IQxLPQD3ZLIdAWamgj2v/73/9cds2bN3c+jQbmeaVteRLdH22Uum3btqq9CctSCEyXcPvhhz6jGUmghanlK+lHCLQgO9p4gAYIgbYLt0Y/4wEatI15ghJOThLYjFizZboPopJjd6BIarsXeQlBq1atXOkxLbZy5cooouJIO1QGaQdqkV8POeQQV3ock3Z+iOuUeWrE+cADU54n3kDSVrt3Gv0IAe6zLHuNxwKh1atXu2yxfb12DqY84ogjXNeJXXhkOVr3CYNwq1atctli8FXmqY2Q+xECXKfME4NoJoAQnHzyya70+++/v+ucsMOXvB4/xBSmLCco8X1IIPaCZsvXEH1B4MiRIy1Xxkhi+yRppwkBRqnRZJbpMTWFLaAiiYuXdhjllXagFowBQiLTa/O5fojIrzJPjdgTDyPv8jx/++03l22PHj3UsiT9CAEGWmXZ2rJwPHQYhJO22sizHyJYprxOvGllOfAolcA0H8aRpC2maWWecKeVZfsRAqzTl3liQNsUWl3WfGJwP+X1+KFWl4Nyq7JDNHxVNFu+hugLAqEaEpgjlnaaEHhB83HWgpf6WbGFuVsJhGLXbE2pqagG3DzNsUOb/tTmrTX6EQKcp0yvDbRCCEz7uX6obbqpBa+56qqrnE/DwGIcbf8+zSlGm7r1IwSxgOYuH5ToJpcn+BzcJxVkGbIXTD0L4Z0m7bxYGp6FkppDkQZsjqlNk2LeWeKVV15x2Wn0IwQYmJPpsbBLAkIQiw01MjMznRLCgK+ItLvuuuucT8PANeJapS1aGRJoxku78hYCLXhpUGLgvDzB5+A+qfIUArxppJ0Xy1sItCWqQYXA1DtOEwLNrwNdNWzeIW2DUhMCrUVw7bXXOp+G4SUEkye7lynvKUKwx7QItMEprI6SwHJKaedFTQi0VWB+aCoE//zzjzpuoVVmUyHAQKepQxF2jpLpMcWqIRaBYjQhuOeee1x22oYaXkKAmHoSGPmWdl6ReMsKiD0gzykoP//8cyf38gGfg/ukgggBAl1CMTFtE0ltGzQMtkk75CntvKgJASoZzj+SmLEw9bc3FQKMKOPtL8vCfLK8Jgy0SjusQZdlI3w2ph9leo1PP/20K88hQ4a47DASj3ETaYvPZPk4Ju0wDqO5GGtCgPEdmV6z8xKC008/PercQQSVkXbw9pN2foiBVglEFtZsNWJ5sTynoMT0uFaWKbUxm4EDB6q2Gvkc3CeFL1DCVAgwImsa1SUoNSHQgOkzbXBKo6kQeEETMm26CpFopZ0fausKZsyYodriwZPQ3t44JrF8+XK15aM94KbwEoKyorafBpaja7aVhZMmTXKuJAwEItFsPeg+GEQIvDwLY0FTIcB8f1kJAfqvMk9NCDAwJu38EANzEng4pR0eYmy9JaF5FuKYBNLubkKgeRampKSotpWFgZchKwfiQhAAcSEoHnEhKH3GRAi04KWaEKA/qwH7BUjbWBADZiaAd5upEPTv399JVTKgTy7z1IQA4wvSzg/vUjYISU1NVW0xsClx7733uuxwTAIegJoQYFfekgKBRWR+ZUntOvd4IcD6fUn0NSU0IcDKrDfffDOK8MzT5tcxjaSVJenlA49ls9IWXogS2FdOnhMCNGAgTstXEptKyPR+qE3VaUKA2RF5PejTaW/K9u3bu2y16Mtw1JF2GFTEdyfPs3Xr1q5ycEzawbNPGyyEF6G01ahtIANhRlRsea6x2BgH09ayHO1FpwkBBBBObzK9xssuu8yV3ouo4zK9tgQbs0DSDuMb2sB3YCFw0hQLTQj80DRasNfbQnuracDuR1r68qQmBF7QlnAj0EsQmO7WEwv6mfPXulVBqU3natCEAK1Iba2Ehm+//daV3otaODsteKnmno2ut7b+otIIgbYMWYOXZyGmpkwQ1KEoFjQVAvjFa1NTWPtRUsTKs9CUmmehF0yXIfshIvWYwEsItND+GjBeJdN7UYvtqC1DRmtGotxjFsaFoOSMC4EZ4kIQbbdHC8Hs2bPV9KaDU0E9C2NB9O1Moa1/xxryIECMB5lnWVGrzF6AQ5GWRxBiRaMJEPxTS2/aJYXTmpZeo7YZCcZcpB28cSWw1FzagZpXpq/gpRhwk9Qi78RCCOCsIsvGIBgqhOTPP//sstW+JIxFaOk1BpnCwoANtpPW8pXUZiLQ95TXg5WLztrwKPbp08dla0o4ypgOwiHqknb+ptS8R8877zz1vDSi4mv5SmpBajAYjAE3aYsxI60sSdRPmRaxMSDCmr3kc8895zonLyK8vEx/ww03uOwuuOAClx2m9hGzUZ4rxiikLQZkpV0Rkb7cB7U3UCyEAGuwpZ1XhCLN1VRzFfUD3BiZpykxAKet9zaFV0ju8iRGs4Pg0UcfVfM1ZUJCgpNT0dB8MDBTpQ3sYa2DtNWIACQatMHb8iTqHRaSSWh1Gc+sBEIMSDuH7oPaCH8shOCjjz5y2XkFL9Watwi1HQSnnXaaK09T4u0ZJOIwXEK1fMuTQSPx+tpiS6HpCL9WmSEE8HmQ0IKXasTUqcTOnTuNg5eWFdF1xHoeCS3MmyYERezR4T5o6lnoh5oQBA1eaupZ6IWgQqB1oUwR1LMwFtQ8C/1Ai0fgh1o8Ag2aMxaEAEvDJbTgpRpRFyT8BC8tK8JrF1OIEtoaF00I8GxLO4fug9q8dVAh0BxLtOClXptRaiPf2OgiCEzj6GuEEGzatMnJyT8qYotA81b0A23Ayw+1kW8NqJ8yLeJCakJg2jVAXZBAEzwWTk5BiFklhBuT0PbTgEOXxLhx41x2Dt0HEXcPahhJCAGmU0yoeaINHTrUlSe6BjItgmtIOxAtBWmrreHGdJmWXgOaUzJPjZonF4QAQSe1siTRxJRAM1grS5YDonxpp3lK4r5LOy9qbsO33367ev6mxIpImacfoskv89TuHezk9WCQVRMCbLUnbTWeeeaZrrIh9PAUlbbavcMxaedF7fnA96nZSqKFgrEQea5a1wCxHKQdxv+0fNk+OjGI0V8UGEmMimJOtThiXbc2F45BDpkn+pQyPb5kaQfiDSpttT46Zh1kWmycoakoXHJlnho1b0V88eg/yrI0vv32206JYWCgUZYD92jNCxCDotJWi+XXokULl50XtVFqBEbRzt+UQZefo97IPN9//33njoWBprG8Hkwva6KBmSlpqxEPiCwbIoBZF2mr7eN58803u+y8qI134aHVbCXh79CsWTPXuWqRlRFpWtrhe9fyZfvoxF7EnKQpTJtT2uIPrzX1iBpsgq+++sqVFsIGNSwpimhOGdH03qE1o/kRaE4xWrdKa956IRb7GsSCftyzgwA7JGvla7EcELpc2ml12QvYeVmmNx3vQqtHpvVDL5dv/kxPIAkvJRP4WYbsJ3hpEM9CKGEQIcCDKPP0w1h4FpoGL/WCtgy5IhJh3soCfjwLtZiFfnY6QjdXpjcNXurlWWhKRCPSwJ/pCSTjQhCdpx/GhaDkjAtBNCqNECBUmanHHhxQJBYuXKja7glCAGgryzB4K6H5YGBmxRRaVOmKyLISAozPaOUjzJ2EJqJa+DMvYEBcpodrvAkwUCjT+iGmUzXshQdHUuvDmAoBBmzwBpN5YlRW5olBD6hrJL3mfSuLEGBQVV47BvbkdWpE3xMDkzI94hRIW+yeJO3gyiztOnXqpIZIhxefTK/tv4fxFfjRS1uNplN1fqgJAQJ1yusMSrRO5fXgujGWIm1Rn+R5YmBR2nkROxvJ9PBj0GwlMcWLcTB5rhoRA0SWgxanlq+66Eh7GE2FwAuokDJPP6wsQoAoQRKm4cxBbTsuzTtOewPNmjXLZQea3rvvv//eldYrRLoGbXuyoNSEAJ6vmm0QYsZFw5FHHqnalxcxs2MKP/VOFQInvHEUgwpB0KZoZRGCWOx0hKW80jZozEINCF0u06O7gdkMEwT1LNSoCUHQMG8aK7tnoQY8s1oeKp00UYgLQTTiQhAXgorCchcC7Qvxg6D9Rzj/mEBz/oEfehAh8LMuAA4oEoiMrNlq1L7km266yWWHZriEV9cATjUmgOOSTAuPPVMhiIVvghZVGmvvNdsg1AZaUWe0+JvlSQQGNoUvl28nTRQ0IUBQT7j0FkeMfmo++BjlxkBHSYn0six4MUrgQZRpn3jiCdXrTAPWcctytOW1mMLB4J4sCzsYyfQIPirTYxBOpu3atas14CfTI+6BTI9tv6QdlnXLPEHt3mmtBLg9y7QIfqote9WAwTWZHmvq5bljZgTuzNJWi2eAeyfPHYFepB2m+jDoJfM05csvv+xcRRioM6g7mn1pU4uxoBFjFhBseU80sceYj1aWRmMh8MMFCxY4OZUetHXhpuHM/UAbOddYo0YNJ0U0NJ9vjV4eXkHmiDFyrQHnKm2DxnIwheaVie9SQ5DgpRiJN225VET43JXIRW2nIz8odSFARYbTQ2kjFsuQNWDzC1mORq9lyKaVGfH5JLwcikzpZ1t0jAeUBTCVLMvGNeJaJYLELPRahlxZoMUs9EPTlZteiAuBQFwIShdxITBDhRQCP5s1aIR3YGmjYcOGrnKC7kqkQYsvr9FLCLQAERpjIQResRzguCVtMbtSFtCEAAurtHEHzenMlFiqbRpotCIi6IyL5r/iB3th0EgSy3a1wiTx9sfbJpLwo9Y82TSsXbvWVbYX27Vr5yoL230HAcYyZDkYiJLlaCsCvYQAA4gyfbVq1VzpgwoB+sSyHGy3Jq8HA6raFBgCokrboMT3KaEJAZZaZ2dnu9LDE05ekykRc1BzB8ZskyzHlJiF0Zavo35r9kFo6nAHwcNYkLz+UaNGqflKapurAHthnllSC5ygEQNjaHpKmgJLabXyNcIXXJZjOprthTPOOMNVDqarZDmIoCyv3UsIZFoQI9IyfVAhePDBB13lYKt1eT2glh7fsWYbhJi1kNCEANTSY8BLXpMfarjqqqvUskyINf7aoiM8tJp9EJo+c/AjwKycvHZEKNLylcQ0vgbOWy/QhCg8CDDqr+WrUduPMSi0UGXavDWCVkg7LyHQgP0gZfqgQoA5Ygm8ZTXbsuJ7773nnEkYXkKgccqUKU6q0kMQ/xU8nNoeBAhCotmXBSEEmk+MabcK07ka+DM9gQm1bdH9QAte6kVTz0I/0IKXakKgeRb6EQLNszCoEJh6FpYlsTRawo8QmAYv9QPT4KUa/SxDLit6eRaajk1hIkADf6YnMCFUKAi0pbRejEWLoDILAboGEuUtBFrXAKHjNFuNpuHM/SCIECCOoCYE5d0i0ITAtEVw4YUXOimiwZ/pCUyITRWCwE/XAAMdpQ1tU4jKIgTa6sPyFgIIuwQGsTRbjUGnwDQEEQJQ6xpoLt9lRS8hMN2sxzNUGQaYSkrNxdcPMO+r5asRU5oYGY4kmp0Sv//+u8vOiwiBLW9URRQCuC3L+6FN0XotOsLDKNObEmmRh8xXI2JVynvcqFEjlx3WL+Chl2XhAZPptZD1cAOXdrif2BdQQhMCuDfLsjXifmqbiaCVIG1ffPFFVzmY8pZ2fti3b19Xnl5CgGdRy0MSMyEaVD+CightxxnMOkgMHjzYZeeHFVEItC3oNHgJgemCLQ1IayoEpsR0rAbtrYb9+yS03XpwjpofQSxia2jQNkH1inFgCm22yksIgqLSCIGpZ6G2DNkPK6IQaC0fDV5CEKRbhbSlLQS4RlyrBO6JtMW9kwi60xG8R0sbqIuyHD9BXTRgdzCZZ1wI4kJQLOJCEBeCkqLSCIG28Ye2+jAWQqBNgWGOWfOk06AJgdceBNpGFRj3MAE2+ZBpK6IQYFpO25ymVatWLlttTwivUGXaUlzNSxYr/UobZSUEfuIR+MFeuCkVib1793ZOLRpYJINBs0jm5OQ4n4ahCQHWcOMBl+lxU6WtJgTYXEWmxfiENpCEkXN5TT179nSlf+ONN1x2WOegnScClUpbjdrGG15CgPsk0+OYRFAhQCBceT1YAq05xWCPf2mrBXqBa7i0w33X4j1CxKUtPD3ltWtEy0FzW9bgRwhQx2VZ2tSpJgSIWQgfEplem93QAH8cmRbkvKMLKm96rVU3hSYEjRs3dj6NhhY7QBMCP9C8FbVw5unp6S47EFuhSQRZBOYlBNdff73LFsckggoB5twrGiAG2rlqnD17tpOqaPgRAi22hrYtniYEXpw4caKTqmj88ssvanqmerDc6LUtuik0IfCKWWjqUOQH2jJkTQi08Gd+Yhaa0ksItNj82rboQYUA517RgO9YO1dJL89CDX6EwHSDEz9CYOqD4Wtb9PJkXAjiQhBrxIVAzUM9WG4MKgTazatWrZrzaTQ0t8ygQqAFdXnttdecT8PQRvjR/9P6uUG847yEQIsqjWMSu6MQaIvANEIINCclDdoLyEsItLGpd9991/k0DD9CYBqqDHZaeqb7IJbnovLFmtoosR8hwGo7TO1FEivgZDnop8I5Q9pqATtMhQADhRi9lnlq21lhkYq0QzwAaYf4DnBMkbZYVyCvqWXLlq70Gr2EAP1kmSeOSZS3EMBjTt4PP9RmEkaMGOG6dm12AWv/ERVby1dSixjsJQSIRiTLRx4SmhCgjmDMSKYvKChwUoWBgUF5ngjmI9OCnHd0QWAsloNq0EKP+xECLZhDhw4dnE/DwPyytPOiqRDAi01LHwtigEcCrrearaSXEJiivIUg6O5JWPRkAjxIWvog9BICU2hC4Gf60JkNiGLbtm2dT6PBn0UbguhHlAW0Zch+hAA70Mr0ePtKoJ8HdZe2Gk2FAOJy6KGHqnmUNjWHIm03ZI2VXQgwvqLla0rtTatB2w05KGMhBHAo0maWNGgbnPhahrw7CgH6e9JWox8hKKvNL+JCoOdtwt1RCEw9C/cYIejWrZsrfVAh0KLsaEDXQPMCjAWDCgE8DksKpA0iBJpvgh8EFQLTBVtZWVlq+iD0CiZrih9//NGVZ1Ah8BWhSBMCjGavXLmyxNS88PwIAUZvZZ6aJ11QIYDXmSxHW1OA41hmiiW1kdTKwc4+0k4jZje0hy6oEGDZrrwmUyKtdk5HHHGE6/wxkCXtMBCl5WtKCIEsxw8xMKjlK6ltxBKUCCqqlWVK7GAk8/QSAri7y/TwSJX345prrnHZgZx3dEGgJgTwfELk3JIS6ibhRwgw5y/z3G+//VzpgwoBKrMsRxuAROBU3HzJc88915UnBrw0W0lEmNW2/QoiBCDGMuQ1mdJrHAR+EPL8tRYa7ruWrymxTkOW44fommj5SmLqVp57UEJAtbJMqcXL8BICNPllekxby/uB2TNpB3Le0QWBmhD06tXLZeeH8COX8CMEcBOWthqDCoFGhAk3BUJByfQvvfSS82nRgNOTFjo9qBDEgnl5ec6ZhKHtERmU2upDPwi6+W5Fo5cQaM5xr7/+uvNpGOPHj3fZOXQf1IQAmWq2psTAh4QfIcDAi7TVGAshQPPWFKaehRr8LEMubyGAQ5REWW2L7gfOHPluQy8h0IKXakKAZ1vaOXQf3N2EAANelUUIYtE1iAUxuCYRCyHQdin2gz1FCLQFdJpH6x4jBF4ORUGEAAMspggiBFijr/VVNYciP4FfY0EtvPwDDzyg2gahFqrMD/YUIcC+l9JW65LulkKA9fs410i+//771sBJJBH5xnQnGY2IRiTzvOGGG6wdZySCCAH248dyUnlNiFgsy3/66adddnAflWV7EQOYMr3mxYcls3Cllrbw6pTn9Oabb7rsgtJ0GbAXNCHAmgpZjiascEL76quvXLYaTffMDEovIUhKSnKdE+JoSOC4li/TfRDGEhVRCLRAGihH2sWCaGFgFFYiiBB4QavMePtK4KGRdl7U9o3EMWnXvHlz59NoaOs0tIhR5Q3t3mFaTQItHGmH79g0MIm26CgW9BICU+yWQoClnxJl9YV4xSyMhRBgCkzmGXSnI21bdByTdpgL1/YV1JqiGLeoaNCEQItZqHkWQggw0GwCbRlyLBgXgrgQRDEuBGaIC0E04kJQyoSziAYtxkEshADbt0v46RpgPEFCG2NA0FgNrVu3dtnCE66iQbt3mhAkJCS47ECt+6dh0KBBavrSJpyMggBjCVq+TPfBPUUI7rzzTitKbiQRi0HaYT96aYd+Ju6JJEa5pS2Cl0o7DEKZQqvMmDeWeSLghizbi2lpaU7uYeCYtPO6Ts3x6eqrr1ZtJdFy0CJG4Z5o9pJDhgxxUoSBFXlYJyJttXqjCQF2jpLXDl99TMHJPDVimlOm1zwt/RBrFWSeXt/HokWLnCsJ46+//nLZdenSRS2L6T64pwiBtv0THmRphwdRAs1laQdqUXe1cOYIymIKTQg0egVpDYJYxF1Ak9s0nLlGLRQ83tyarUZNCLzguN8Wy86dOzspwgh672699VYnpzAwU6XZasFLH374YdXWg+6De4oQoF8ogUoi7dDPlPBahozNNyQ0IdA2OPGCqRCg317aCLoMWaOfDU40YhxGAuM1GLfR7CVNhQCtFsS71PKQxJJ4CW0mwg+10HF482uLu7SYhdrqwyLoPhgXgmi7uBDEhaA47jFCgH6uZmtKPKASfoQAo6XSVtsENagQaN5x7dq1cz4NA80+zUlJC/OGDS2kXSyEACP8pQ1EVS5tIUC0Zq1roO0JoVETAnQNTONDaD4YXtB22NIYCyHQ3OWxHF+zxWpQCZ9OTu6DmhBgagkj4iUlVj1J+BECuA7LPLV4dEGFAJ6JshzEfpPAF4IgD9IWA14YJ4ikNmgUVAiwJkGWjfgMElgujWlFeU4QMgkck3bff/+9KgTYwUiWr62TwC5T0g4tLC1aM+6TtNVeAJoQoIWBlYYyvUZ8xxJIL68don755Ze70mNdvzynWAgB6pc8J3h5ItCqPCcE8pXA8yXtMACplcV0H9SEIBbwIwSmCCoEQaHFI9AYVAiw5NcEGNTUwmcPHDjQsQgDx6SdF/Pz851UYWjLkINGKMJovMxTE4Kg8JpW07aU1wLixEIINKKFAnEvKTCToOXLdB+MC0HJgW6EVpZkUCHAiLAJIARaLAdEkJbQokp7UVt9qI1St2/f3vm0ZHjxxRddecZCCFAXZDlVqlRRw7xp0bPLSgiw9kOL9mWKsWPHqvky3QfjQlByoJJqZUkGFQLNs1ADhABjBzK9qWehF03jEeDcgwDOWDLPshICL89C9N2lbVkJQZl6Fmr9+VgAu+LKsoMKASIhyTy9mJGR4aQqPSBuvFaWpB8hgKOOTI9NT0wAIUBsRZkennASfrzjtHunCUHQFsFzzz3nyvO8885zPi09aJvSYjBY22XYVAhisVcChGDHjh1OCf7hK0IRQkCj+RFrasE1/AgBbojMc/Dgwa48vYgpF5neDzUgrBliKUYSTUxZth8hwDSSzBPNcHk+mrcehKBFixau9HAHlulxTNp50TQwCWI5yHK8iHOVwJp6WfZFF12kpteo5Ynl3tIOLsayHMxuaF0DUyHALk0yTy9qdUQjugaYKpXnb0o821q+TPfBGjVqUP369WNORO2VZfsRAqyfl3lqI7pexHy2TG/Kk08+WZ0CwxZbqDyR1HwT/AgBRvNlntieTJ4TRs01ICiqTH/vvfe60uOYtPMiKpWEJgSI4CzL8SIiJktgWlCWjYhNWnqNml8HWqLSDgIuy1mwYIH69jUVAgizzNOLt99+uytPjRAMDP7K8zclnm0tX6Z6sNzoRwhMb14siEhCpgtS3njjDVd6P0Kg4cMPP3TlCacrU2j3DseCQBMCPzTd47+IjTxdHDVqlJMqDARQkXZ+nLFMhcAPgt67UqB6sNzoRwhw87U8yoJey5A1BPUs1KB1q/xUZtNt0f0gaGXWnGI04C2vpdeo7XSE3aykHaIAmyIWQoCNUWWeZUz1YLkxLgRmiAuBnodkXAiMqR4sN2JbcVMglp+WR1nQa52+hr59+7rSa27LfoB1FjLPU0891fm0eGjejjgWBEF3LtYGIDVoU31eRDdCQpu2RhRgU2giiroYBLHYE8In97qlIrFly5a3/Pvvv0bs2rWrmkdZkFsEt6xdu1Y9L8mXXnrJlZ5bBKqtKblF4MrzhBNOUG01du7c2ZUexzRbUz744IOuPP2QH1o1X8nx48er6TX+8ssvrvTcInDZtW7d2mXnxY4dO7rSoy5qtqZkIXHlWcaMI4449nhwq6R6nHHGuWdzL26WrNszuGvdrl071+3CT/4b/HfXLiZ+RtrFGeeeR7QI4ogjjj0ce5QQbF3+D+V0f5KSr7iG5g5ExN1/rf8A69+Sr+6MI45KjT1KCLJ7vECJBx9GedVr0eTa9WnF5ATrOJ5/t0d6HHHsOWAhwGNgk/sK1sGiYL9D2c5KYr9PQ/9a/9s/fCPyQQyXYeeEfyUB+/ddTPsMikPi7XdSRrWjqKBJU0qsVoPmff+DdTwyTw2F5xPxl50i4qwjM+DfLQvcH+saItPHBlY5zv1ySrf+x93xKhr3zr4G+zxD52j9LMxrdwSuzble+3+nFuGy7fsROzgF2qVZt9n+LfRP+cBpEeA2hFjcf3y+fPa7YIvK4xBXZP1XeCP9kP8N5VmYLz7BZ6FzshGZe+FXFjpQDJaOGU2Tjm1JU1kEkq66lrauXGF/gMKUDKxyrc9CCNnZZ4T/Io/iH5jjjPGL/Z/zoIVsYoRQKda94/+su+acD+iGc0bWj9D3iVSck5XH7g3r+vQbE7Nrt261/asLsSrTFHtZJ+BxQ0xgVcDSvgqukNbD5AOm1hvmL6Alf/1NOzY7wR124YGxHhv77wjYD1TRsFLhHye5nY+eCp9FC0vpwMrX+U/DLqVMW2y9z2WXJei7K8Lf6+LJUyj/0wE088svqeDTz2jehIkedzE4QnV69bR8Lutzmv3FYJo+8HOaMfJH2rljp/VZeQHTh9ZN2bJ2La2ZNZPWz53NnONwLq2fE/o9kvNow5y5tHb2bNq2ZYuVfvumLZx+Dh/jz0GkK/zJeao/Q58j3WxaO2MmbVm9ivPj/3btoq38+7qZ02hNYhItGzuW5o8aRXNG/EBzuEk/74efaOm4sbQ2I502r1hpXUxxWL9oCW1YsJjtl9O6+XNp86qVtBMPg/VA6F//9u27aO30GbR8/HiaN+JHmjtyJC0ZN4bWZWXT1rXhtQahZyr0OG7bstlKtyYtlZaOHUPzx/9FO3firWvblSbwDeJ73MkP77r58/iezeB7OovWzJxJW9dtsL4fCYgDTmX9woX8vc2mdbPxXc+l1Xn5tJ7vj92y2z2BKw9dXc5j3WnSfgdRco2aNHm/Qyih23+dT0ofoe9+/uBB9OeBh1FK9ZqUeMiRNOmc82n7tq32h+WEwsHCuYMH04QGjSm5VStKanUC80T+nX8ef6L1u/WTmej8nnLcCfQX/1yVaof7+ic5mca1YPtjj6ck/GzB+UTxJOtncujvlq0oseXxTM6vBdIcT3/VbUzT+n1k5bdpxQpKuOQKSml2HKU0bkrJ9RpQUp26lFQLPIZZj5L4WHIT/vyMcyn7/gfpn6nuUOKF4Dd/0k2daErDppR03PH05zENKP8ze68++/txviXnx/aNG2nOgM8o5err2P4ESqzfkFJq1aHEOrUpuX59SmnagpLank/ZjzxFqxwfeVsE7AwW/PwT388mlMbn/vcR1Sj14UethzX0eenCznPb1s305xVXUiJfY+pxLWlcg6Y0b7Qdds4qGQ+3ZWo/BismT6KJrU6mqegu8fcxtWETGnt2O1rNAlLZYF0W7i//4ucez3ymB2VVr035TY6lrKNrUcaj3Z1PYgDntJZ+M4xSa9ShvCbNKfeY+pR66RW0fWcFaBEAiwYOpFTuO+c1aky5XJHyGjSjfK5IeVyZ8yNYgJ8NG1N+/QaUVr8RrUu0hWBlYiKl8rGCeo0ojyuUZRPB3EbN+HgzK31eI6Z1vJH1dwH/RLkZXP6cd9+z8tu4bAklstDk8wOb27g537QWlFe3PuXxw5jLzKl9DOXW5fJwjlxmZvValNCA83u5F+3a4Y7UAyHIvPZ6yq7BXzqnSeayZvT/1P4IVSeie7C2IJdSLruKEo+qSdksOgV8PQWNmlrnaV0/roX/zqvbkCYfdBjNcjZaQfpQFZzZuy+lVTvaSptcpx79Myb8QJY+7Dy3cuss8YKLKLfmMTSN70USX+vC30Zbn1lPCLpBju0WfusnnXshZdeszefI11O3Hk3l73MFt7IqH3BNNu2rs7FlxT+0ZOpU2rJ+vXPEQYTRjGefowwWgHx+KDNrQAjcoetLD3bBS74Zyi+VYywhyIEQXHZF+XcNnJ+06IsvKIUrBR64XH7b4cHF2zeNK1WqxboWcQHJ/BCmHV2T/j66Dq2eau/1t3zKVJp4dG1KY3VNqVmHUrgSpnJ+yDOLK1h+s2Pth5l/5rIIpCC/GsdQOitjGjOlZi36+8BDaHqfPlZ+G5cvpaRTTrOEKLfpsZSDL+q8dpR2w02UclNHSm9/I6WfdR63ChpSDrcM8rnlkIe3/eFH0bTX37DyiAKE4PoOlMUPZR6rfxKXOYP7hoD99dj/bpq/gKae3ZYyqtehAm5tFDQ6jtL4PqTwQ5/Cb86U5i25TH64OX0umnbHn8DN6tlW2lA1xL/Zd91NWXyvco9pSKnnXcgtDDuaUayFIOHiS7lysUA2acatl3q08Pcx1mcoNyR1EL3M/z7I31UttmtJeSy0U/k7nmP5VjjnGIvTjBlwxvYJb9+wkQW+P2Xe0YXSTjud/mh5Eq3hrqwXyk8I7BZBoRCUd4vA+ekIAZ9c0+Mot15jym5zPi3iE1429Ftahp9DhvHPYdysGcr8hv8eQgu//oY2L+P+JKfftGQJzfl0IC36hDlgIC389DNayD8XDxpM026/g7L5gvEAZnMTO+uiy2jx51/QAv58ETe/Yb+Y7ed+9DGtdHbp3RAhBHmNuVIz0erA7ULwKISi27pqFS35eRS/2S6gvDpc+Vkw8lh0phx7HK2XzVtFCKZzmdZHTjUCsx95hNKOPNoSrHxupSSiZfTYU9zPH0vr8wpoXU4eLf1rIs3p/wllXHU9Jd1+F+2wWhPOA8TYum4tpZ57HrdUWARYHKe/9qZ1PNwzLW045RYpBLhOu/x5fN2JR+ONxC2BpsdT2lH8vT/9vPVZ4XXYWVYKRF7bullzaWJjbuZza66Au48JrU6itQsXWp8VIuLy4i0CGy4hwA3J4QqUeu0NzifFI/QAeGHuh/0omW823uxZaF10uc/5xBuRLYJ8boYn8nmtzM21PkNpkSWuTk2jZO7353MzPA9jBtxSmfe12DpbbRGEhQDYtHA+JZ7A3ZH6XCbbpPADNbvfx9ZnGv7duYM2//OPcz7hu7AqJZ2SGzXnfBpSYvMWtCYvt9DGL8zS2DZbt2y1hCC3UAjqsxDYXYPQg7IqJYWmovVUv7El+pksVKkdOtKOzZusz628XEVqxyTCd8D+af9tiZ+VPPSZfb+tv6xuqX3cMSr8qxCFByLsHOA3q8dj/W5fHwa4k05qzV04biU2aMxC0JrWLrCFwD6faBQnBPaYg00Lzt9uRB71srDPcQm/UL2EICql020HrPNw/rSvI7oM67OIQ6FfI62iU0QjPEbAb+gUfjjymtpCkH71dc5p+4cscHbfd6yuAh7SLDSzudkGG/sLdF8UACFIjmwR8IMZGpQDrFR87qGHOPeGmymnNj/kXLlTq3O//t0PreOFKKZFACweO56S6jawmso53LJIP/M/tIPf7oD9JZrdkbkf9+duTy2uWLUp2xmFtkvg9PyLvFrvnO1HRtp7YVuEEOQ1bcZduAa0cPTvzqcsFKtXUuKFF1MWH8/n7h/uV8JZbWjTggWOhQa9dO2ofY/sM7bPWk+LqUlrTIa/v0JLp1WlwZrhcOqpxC7+XnftCr9NN61cRYknn8YigLGqpjT5pNNo4+pVzqdhhHIrUgi4zJ1KFGTAfT7WVfB/0fbaWS8dMpSS+YVodXldQhCu0xK4VqsU595J4HgkQha4f/YsER9R0gHRLYIIIUiLoRCk3nGXZWPnj9/cJ1e0EDg3hP8L3bSc9jdaD7n1Jucvdu7XQ63jhVBbBPYYQSiPOT/9RAm1odToHjWhtDPOpm3c/cB5RopOcci8ozPlHl2TEvitu2KKvUstpkMjK/vWNetowXcjqeDpZymLhTHzVk7zwEM088MPae30aY4VA1+uWbFRQoCKPfWYerRgtDNYyMh+9GFKq16Duz0tuUXQkKayaK5IsMd43L4G9t0NYU12Ds3hl0XBMz0ou8vdlHbLbZR1e2cqeOJJmvPVENq03N5L0crFqnR8Pps2UVa//pTXpw8VvPUOZb/em+Y6+1XCAjZ2qfbveOhmcF45vXtT/tvvUc4bb9C077+37j0+nzvqV8p6/U3Kf+s9ynq1N835Y5x1hririyZNpszX3qC853pSeosTKYdbRAUNj6W0FidRXo+eVPD221TwRh/K4bq4aekyFGqhKCFAqch7zs+/2OW+/S5lcRmzR4+xzica4SObVq6kuV9+TQUPP0bpnTpT1l1dafpLr3BdsEOxLft+pNP6jhACZ4zAvi//0uwfR0Vd67zxf0V8G9w93r6N8r/4kvLe7EO5b/SlmV99zd+hbbEqO4vyn3uOkq+7njL5mu0cgfBvEp5CYLUI9DTFQiZztwjCQmA/HO6CooSgEYSgOa0u3OgxOsWKhARK5uYuuhCYtZja8kTaOGeO86mDIlsENpZPnULJ3BKYhlkBLi+Fv6RZfO5+gPn7SSxcKVX3p+w77Th2Vv4RD9qCYcMo6ex2lFyjLqUfXYNyWDRyatSwKmISN9WnHHs8TeMvELMfSOW+OzoihaCAzyHhmLosBPYYwYLBX1ICKh+3dqZxF2oqtwbmDw6JJZfgKsSuNCszcyilwy2U3KSJNd6RzueaVbM2n29di+mhcz7tTFo47FsrZegb3cVdp5SOt1HifgdZA5PJhxxJU846m7Y7o/jha7O/gY3z5tFE/h5Tj6hGaZzn3/seRNPeetf6DMi8uxtN3f9AK6/J++5PKU885XxCLDa9adK++1FGDQj5sVbLMJeJ33Eshe9z2pE1aGLt+rQ6M9yy9BKCyFqZ2ZXL3e9ga4B8atUDKPkx97bqIdv5335HyWeeTcnVa3O+3CKsXYfvVx1upfI9qteApr/yGi35YhClcd3Sugahupje+S6acgCXydf6N19r2nP2GE7hHduxjZIuuJCSDzqUkg8+nJLOu8g6vmDYUJrMrb30o6pTBh9P7nSHlSKSGlxCkM9CkM2VxHSMQMtYHnO3CMJdA6/Tk0KQ0Pg4WjtrlvOpjR3bttGS0WMp+ay2lFPXntqD+/DM9z9wLCKgtgiiuwY71q+j5HPbsRDWp1zMcnC5yZxvXvenaN3M6LLlCzT05+JJkyiN35TZTz5Da6dNd46HjafxW3EqKiu/rXMxE1GzHiVyWQnNuSWDKVEWojz0bY88mnI5j/BdQh6iUIHoFkFTSuLvcenkKbSJRXHqca2swcsCrnwJ3D8teLGXlSaUr1fOi8aOo8nVqlEBPyRZ1blCc5M2hc8xmQXXenFwRS7gbggGaydzeYuGj7DShe7pMu6aYNAyv/GxfE7NuOvVkJaPG2d9ZlnwP6HSF/PbP4Xzx1qQAvi0HH8SbZg72/mUqOChhymL61EB55XBD2X2Cy86nxBN7/0WP6wHWvULDxhmvvJAPOB8LPvoOpRd7WiawueyJkIIprMQpHu2CGzkP/KY9Rne4JhNyuY0GuZ8+D+aUrMu5aKO8XOU36iJNSaWxueccTR/t3we6fXqU9Z/zqYczJ7x86B1DYD8e++nbL6/9rXWoNxer1nHURtC55VzU0fK5jxR99Ovu5GWjBnDzwm3Mrh7C8HP5jIz7rq70F5/5dpQWgT8ADRsTJmnnUF5zzxHBdysyuMLz3vmef75POXy77nPvkBZ3Z+g2d8MUTOWxwILAb4k/lKz732A8p5/gfJ79KCCRx6ntMuvpiRufmdzBbemO5u3pBl93rKakkBUrkUKAWBbz/96CCWwehfwPcBbBeMFmOJMbHUy5XZ/klb8BQ9BsemF1XTFbWaKPmXkOcwf8g1N5S8nn/uumEVJ5v75/IFfWC2d1dz0nv/ZAEo69TTregq4Ek3lchf+EPFgOU3kqOuKQLQQ8P2o15Tm/for5XS5hx8gFh8M1vLDms1Cxe1wJ5Wdm5Ynjm1bt47+PqcdpZ5zAU17+VVaPHw4rfpzAq0YP8GaOUltdzFl8sOdx2/yXM57Cl/T5pUrCvPbsWkzpV54OT8cDSiH72dGdT6PZ3s4n8IK12Rb53KdykA94Ycog9+iOdwCAEJ55T/0iPU5Hlo8vJFCMH/Uz5Rx9z2Ue2dXyuIWFbqT+O7SjjveaprnPPQo5d13P6U98Citm7egME9TIcjg7yKf628GBKVQCMIP1vKxE2jKMXwfMDbRtCVlNWjArVj+nu+8h2Zy/S/o+Qrfh0spnYU/h0UOeaHF4tUiyL33v3w+9uA9WmE5vV61juPzUJl53O3IhvBwfcrkF1j65Vdyfg1YHPhFzpx6VA2actsdhWnsAeNQ6miIWQP7SyhA06oxZ84XnVG9pnWj0rmJkub8zOB+ZjI327L5xmuQRQUdI8ANA6HscBzCOaRzxbaVrxnfiCaU3vp0WvLLz05qIPROclCEENh2/K+TANN9iXzteXxT8QZF6yAfg4d8/ZaH4TXX0cLvhvNzaV+BpbT/7uB/RZmM0N9bli+n5NZnWQ9ENueVePpZtLbA3lo8Ms2qKVMsfwW0bnL5S4bY7dhmr4uw7ML/uBASApw3Klpm8xaUet11lMmtKVwHrhvXn8VN/V3b7G4HK4L1rwZUc1zhcn6Dbl+72j4osGnRYmuqNBe+HJx/Aj9MC7+1uwih85z59vvcxK1pvaVz+e2VfM75tK3Qyce22bZhPSW3vYA/r2/lg5bSwhEjrc/su+wtBJF3fdOSpZR4cmvLVwUOcAkntqYNfO8lQnkGEwIbO7dsodQrrqZ07gZA7NCqSzjxVFo25o/CcoBta9ZSHuefWruu/X2gGx4SAmeMIGRvCQE/jzgvdElCQgCEzssSArQIWOAtpzt+KaZxazbzjq609IeRtIpfWstTU7lu7rTS2LIVvleRcAlB6KFDpcmvzW9arji5aCoXkpUdhR18JBXco/tly6JKSwgyOG36UTWtSoU+ZBbfUMtDEc2gZi0p9fzzaNZHH3HfNNTMioCBENjV3sZ87scnnnE2pXB51hu2Eb4427Epu1ZtSuT0qbd2pg3ObrmWGDg5aZjDZaUcZU+hYupowVfRuxFHpsx58GGulNxEbsTNe76+1c6uzTi70LlqiGwR4H6h+ZlXH16RTSiHBQwPGHwt0Kef+X4/K03orPVzt68qBL1UolmvvcbiXMe6Nry9ZnCLEQjZo1uV2OIEFrdmXGmbUzKf39I/Qh6MttXKqVMosQG/URtzSwzdjjPOoS3O6tDQt1JUi6CwLP4+Ek8+xZo1QPdi8kmn0tqF9qwIbGyGv+kSCUGPaCHAOpREeLlyPUQ+SbXr06Jh31mfoRy8ie1HkUVj62ZKu+wqSwBQD4tsEXgIQaHN7XdZL0fYYLo4nbshGCwNnXchnJZkUXCPEfDFYsQ1s9UJlHHlNTZZ7TKusH+mX3k1ZV1+DSWfdyFNf912lJGQhZZG1yADb5PHn6Lpfd+iGW/2phkvvEwZt95urX1I5zzxJeRykzqxWnVuBj4c8cZzYCQE0WezadkymvHeh5R8wSXcz21oN9W4C5KNB4ybfZnValLSuefTRmfH3KjyIoCuSmanTixc3Mrg60k5/kSrNbB92zbavmUTbd+8lX9usbl9B83lhzSNKyVaZin8c/7nX9j5MMP3zI1IIbBEgMUgH56ReEDbtKUsFpXc5tw64Adk6rEtaG1unpUu8prDwP3go043C9i5czutSs+gBUOG8sPfm3K6d6e0Bx+krIu4TH7I8YbL5MqYc8/9hfmFqmBWt/us+4d+O/rM+U+Fugc2ZvV5m1K5L5xviQn3jZ+2P0fqUMU3EYK1c+dRkiUEcI/H9OFJtG6BvZGpdUVsaM8A2QjSIgh9Pu2VV1kIcV7cfeVuUvrFl/ED77TiUJ71H0q0U8x590O+Vn4pBBSCnM5dWAjs8Qi4u6dEtrS4YJRtl4r/bIR+SihC4MwaXHUt7dzODxO/Xf/FT0HrQfPYnlkWVhqDhVMxWOi48kZi3bTpXPHupTTun9ru0U0p8ciaNJv7r0DopsEVMfMGe4qxKCHQgGmwJaPHUPY93aw3dF4dfttwhc3nBy29Wg1Kv+suboWEXHbcwIrK5LPbsFBx/5HvbzY3/dPPO59bMBfxzwsprd1FTOfn+RdT1mlnWmKMN3gqV86811+38rGn0bzOMiwE6Brk8AMHF+lkfvvn8wOzYdYcSjrldKtlkMv9+QzON+22O6Pm4CNhVSKn64N6MHfQV/wSuJb7vS0okVs0GUdxi4z7oFlH1ODKz2+3Zi2sJircqjO6dC08y9D5LvntV0rkN2U+f485LNgp57Slrc7ekZg2zGCRzqyDgb5m3GJoZI3FAEgduq9GLQJLCFpb3QKIwZQTT6a1wk8iMs/SEILMO7twXx2zFS2sz6c9GZ7NiEToXiz75luCHwHqQkmEIFRuNresM+GYxEKA+1LQ/WnnE/8QQoCHlVWKH5a0q9t7VuxIhAbmIiGPBO0aWLMGfF6R04eR2LljC2XczG9crkjoh2LAJOncdrRtre0DYAFCcH3RQmACNANTzjyXsvihtsYOuNmdUL85rUhJdyzcQIshhfuM8HSDeKB8LJwq4AqYx+eRy194nkV+Y/J9ysWMAmy5r5lyZDXKecke4ceD6S030UKQ37gFZXJzNaPjbbSdhQyYN/BzFoZjrMqFFlRCzbrWklhACkzor63Ll1F6J255HXW0NeqdV68BPzA1reY91l2knXIGZXCrLJcfYLRCIASZztgRzjRUPbZvXM/Cd771xsS4TtIxDWm5sxBr3YzpVtcBi9WsuncJv1G3bLY+Q/LQFfsTAowRhIRAuBgzQnkGHSP4l1uauSxiubW428xCiOm+GW+97XwajdA9Xjr0W0pBtzZyjKCEQoD7jRcGPHen9XnL+cQ/ihCCiuxQhLS4rfyfU9OWjfyR+9721BFGixNZPFanRGyzzQ9RiYTAOj27nND9WJmQSKlNW9qrNK0vvzbN/cR2TtKwkd/GqSegucqVk88vh9+eqaeeQamtz6QU/pnMLYBk/j30M+VUZuszLE7iJvz0j0OLo+z/vFDYNcAgKl9jIreSFo+JWGuwfRulcqXNruF4tbGYwQsvNM4hsYtbApl3dqXUI46iaXze6HphiXlej+c53z+4ezONtixZQrPef9+a9sO1hYQgdJb4evhZsTCzTx9KqY7uAR5kfoM9helRovnffGONT1kPePWaNKu3vfDMvuJQPSl/IUD9VYWg/Q2UUxvdseaWM9s0ru8aQt8d1u+4WgQlGCy0hQBjBPCmZaF6O+xz4ReuroF1cjEWgigXYxOHIpcQ2CmsVI4QrJk8hVLrN+Y3HTep+W2YWKcBLRsfsTe+MkYQtejIagZHn4dVRvgf/mGXC8uMa9rbbwG+pjR+Q85/M1R53djyz3JKPv1Ma1QXMxypp7Sm9VmZtHXZMtq6eBFtWbzY4tYQF4V/blm0kHZu2GCdH0q3z0BH5BgBpg+n8s8FYvnzquRk7maxWLKIwc0YM0GI5aBh2ZhxlAB35MZ2fzuRH6rlf7tjPswcOtTugvADHtkiAHDWoS7Guun85seaEIwnsFilcHcIYpP32JOUgRYRWlfN0fKzv2f7rtv3G/AWgvBdUYVg4SLnUxuReXoJgW1j51pc1yCj8x3cRHcEDg/vo487n0jYKRZ99Q2lcWusJF0DXGnIBkKALglsLCGIcL7yi2gh4KYpHBggBKkRQmDfZpv2peCn87vzIEZCHoEQpFpfYMnHCOAosYofHgAl2xUMtA7RkmH2Qg5UxoJG/DbkSrAq0XaftcC2EIJsvja8LfUxgsjzsP+2zy7yNz5vziv9iqutLzGX3+5pR9egeR/Yo/ASsN/BlT2dhSO7DvelWaiS6zexvCF9QbnPYdifRa4+hBAk8LWGFh05JhbyX+zJby7ugnBT3vJA5L77EmfX4Miu3rSXXubWTo3CN/i0Z5+1juN7szopju2cLwdZC71QsSEEWV0iWgT4LSLPrLvv5oeevyf+TpNZiDB7kHXltZZzFabCMm6+xf5e2TZ030OpIQRYvyGFAJ+HrNZZi45OtWaTIF4J3BJbP98eLISJLfqhulfSrkHIy89GQc+e1sNqzbah1dSWu6Us3nYZtpzYtHPM7fGc3cLg+4qZuJRLr6AdznhbqExLCJxr9W4R3Gndb2ssCYOVb7tbIpH3b+e27YWCY58P0/luohcdwQWVC8bDknJte+t4SRAqOIQ5LASY7sPgldUi6OzPxRiVJokf7lU5Oc6ndhn2JfHPzZsp8+oOlMkPJkbKMSCWeMZ/aPOK0MpA/MNdg/YdrIU2ISGIXobMlW/7TlqdP43zjR4ElWe39LffKJnfkrmN+K3Kb9ck/jKXjp/gfKpj2pt9Kb0apg/5/Go1oNQOt9COrXY/GLArfqh6usssGrZ1UcuQI7H1nxWUcM553HLgZiU/jBCo5DbtaOtKe71AKL+s++/nh7am9QDAdyPUZMenONfQOeZZ05329KEUAoklP/7I52VPeWXwd5pzUyfK5Lc2xg1Sjj6GFnxpT6tC4O36Ec6p4EFvIQi1OjYuWkRJ3KXK59ZXfkPuO3PLYE1SxAvBQehOl6hFIKYPl/4xxr4mvgZ0FdFFnfXO+86n0VjP9SvppFOseo37lcf3PvWyKwuFIIQ8FgJ4UUohsOqp9VtICEJdA10IcAn/co2ey3U96eKrKIFfYAgfEL4++xrVMQIE00jnCrU+J4s25OXThpxcwRxan5vLzdss2jjPUdsI2FmHASGAn3pICEoyWDiVbwj6pJHAhazNyqZMbpph1gAPOFQ2tdqRNO3FVywb+xGHMbcIHCHAtJzdIgj1vW1sXbqEJp5+NmXd1JHmfT2UVucV0NbVq2nXls20a9Mm680ybyDf0BNbW05BOc2Po1wWz+SLL6MdGzdZ+bivxMb6GTNoynEtuYI24HvcgtL5gcm47XarlSPT4O9t6zfRiqwc2s5vluJh51C0ENj3IVSNFo/8iZK4awM7TNmlct98+nM9rc9C55P/zLNc8bkSNm1pOW+lX3olbV21xvnUtpv7+WArNJoVtSk0WBgxayCxbf0aSmt7vhVtKqfZcZTNadG9yuW3N2Y1NvN3YIEzsDQgIiMvIQCcb5m2b9pozcjk1q3HDxrfZ74HmFXahrgZ27fRtjX8fXJ/vDghAEJFFzVGACCsXfIll1mDvXAoysGyeb4fs955x5qCRlk7tmyj5RMmUCp3h7Jr1LUcgCz/GH55pV18Oe3cus3OzIGXEACh8woJAc7LUwgYS0aMpL+PcqJ6IQAQi8/yCeFZGcA1RmA1b7hiZGPg49iWlNpc8nhKPtbmFL6IzG73OjmEEfHdWZAtgsiugUmLAPOtmXxD8u68m2a++BLzZZr2+FOUekMH6zwyrLlUbuayTcZRNSnpwktoS2g1XOiNwkKQVUSLAFg6dhw/PMdQDn+GwZxEjIqf3ZayLrmcsjjP5BNPtdQe/fz8Zi2pgAXz73qNrKAlgF2WuJaIP2f9rz8lHHW0NTpegDlnrhBJx7agjA430/SnnuXreoVm8s9sfpAy2p1P4/m7WJmU5KQuCnYhxQUmsRFqR7EwdrnXcp/GTEYBP5BT+V6vmDTJ+ZzFgls+mFkoaGR7m2Yc04jfXtfSnHfeozkffkyZt99FqSwQcLDKZQG2u37HUCq3+EIPmobpb/Tmt39N6/uy3qJNWvIDxvf9MREv0LmdoXMvWgjCgCs6PGLtOnGs5d+fetZ/KPPCSym5/Y20dW1YzIKMEQCh7tFS7oL9XYfvO1qwmLlq3MTqqqaf1saOpsXfS1Kjxvxw16L0E06mAu6y5FrrAlgILryMW7V28NLQdXi3COznBjBqETDS//sQZfP9wPcMcUQIvZxXXrY+C5VXKASLP/+SC8QNacYPHr4g/vJR4eG5Z/0ME8en1W9K2Udx/7GLvcIuEqHMQ5jT913K5BPFl4LBjbTOXayLsS8IMuCuNohZmHzy6VYTD+KEi4APNfLBF5fFFScP89J8LniwsmrVokS+YWnXdaANc8KhwwrPhb+wnPY3UR7ngQUw6CPP+CRyjIAo5/kXKOGAg6nAGXSchrcV9/my+cHKxkg8twKs+9OgEWVWq02TWYTmOx5kdh74V14LH7P/twD35SksRtkYXOIycP7ZtblvzBUNq+AwGJaNLhoE85AjC/0hikLoKhGYJIkrVT4r/jTOO4mFYEGhEOC8bMvQuayfXkAJLU7i623I9nbrJuXyq63BSWDnti2UxZUt/bBqNA2BVvg7yOE3LUb2M/h7yDniaErmbk5Wp9sol5u7+Q35Lcf3N/Wmm7lz5f5OQ1iTX2AFkLW+O35YMfWIkHP//B0WIfs87TMNne/0Bx7mCm0/HJl8DlIIQvbLJ0yiyfySyq+LKTosduKWYr3GlMP1Na316dzKCwvBTG71wG0deUYHLw3XnfxHHrVEAsIF26weYWenkA0AR6Gp8P3n+w5hRMsPdSaX62kOd8MQLxMrAxdzncm7ur01zYsZnozzLqId60Oh7GwUdLuPcriO4rwgarmFLYLweeV0vtOqKzgvTFvmv61PW2Z2f5K7pdX5+3NazEdWp2l9Q1ONdm72vgaMuZ9+Sn8efCQlcyVN4oqJqScQK9hCP63fEUkY5N//PvRwSr+ts5ODNxBD8M8DD6VEFoEpBx9Gk2661SoeVcVqD/wbekuFsWHJYvqTWx/pR1TnB99++DNBVELrgalldTeS6zSkxJYnUfq1N9C8LwZxv9vZryDUEgiB/556+VV8zkdSEp/H+AMPoZx+/UMfWfhn8iRK57dx8imtrQAlGDPBGxOebiC6Tta9Obk1ZT30CK3xiJgkIT9f8tvvlHpde6v5mFSztqX4mHnAT7joomWGAcWp3FSeOeQbJ1Xx2MrXPq5NW0o8vBrnW4d+55+zf/7F+TQaofPB1N/Ew/ieoEyuxBMOOJQyXnqV74ltsXXFSsrsei8lcaVF9wGVEg9DMt+LxJNOtYQKG8VMPu0sSjjiKJrKeU3ipvnOLXZXKRKR9wFecRn8xkRXFKtd0667wXJckkC1D0lK2j3daBLqEYvoxAMOo2RrdWY0QvnPHvApTWl2vBUy3Kov1fk75Psxgd/Em/+xXZeBrO7dacKBB1t5TjrgcJrKrQkbofYAUQa/nVEuvquJKJ8fLC/MHz6cEtq0s1qU1tocJlrDGJBNvuAKWjbBnslKuOhySji0mrXKdNJJrbkFu8wqL3StKXfcQZMO4jL5vP7a/zBKfS4keuHzSu7QkSZjCTKfF56vdA9PX7QqJ3MLNu3IoyiFvyMEa1kvutksBHbRa2fOpNnfj6R5P/3MHFUMf6J5o36muSN+oKWRI/MeWJmbTzNZBef+MJJmD/+OFk7+26poqGsoPaxxYWzbvJnmjxhB8z76iJuSr1MBq3/eMz0o9+keVPDcCzSbL3oBN+0XcZNsw6xZ9G+Uh5wiLlzYwj8n0ezvhtM8Po+Z331LK6dPtz9yPg9h0+Kl3NwfT/M/+YSm93qNcnq8aK0em/9BP1r0y2+0aVHYUw2pQs1D91WEgc8iP9/B57siPYPmf/E5TX+5F+U8/RzlPvM8zXm9Ny34chAtnzrZiigEFJVvGP/Sjp3bac7YP2jO8BF8r3+kGcO/pTWLFvIn9l2ORGghyvbNG2kOf6dz+V7PGfkjzeWKPOvX32iHFQk6nGY5dxlm9O5DOfzwTev5Ms3/Zght5LwBfH/zxo7h7/Z7K/08/k52bFMiSTNwJju2bqX0q6+xVmBay6X5oVnwnb3K0o1w7VjCFXqW9f39QDO/HU5L0tIjzjCM0DEsA5/zUX+uNy9Qbg/uer35Bi0c9Ys1ixOyWcZ5zCysE8NpUVKy9ZlNu+wlSYk0y6q/P9Gsb7+lJakp1vFohI9sXbOaFo0aSTP4BYiVuzP79KUlv/9G2zfajl24BwsmTKQ5fM1zv+d7xl2w7Zs3RX1LixMSoq51aaY9lmTTPq9F3IKazZ/hvGZ+O4yW52RbxyMR+nt1Uoo1W5Hd8wVanW2/wKxPnUFWFgL8IZPHHpau2f+r8HtGsMeUFn6GaAb7pvpMZJvjJkak0bII/R36TLMpGpHVowh4jLXYsL/saISqkwf4o1Dd0FJHQsvHPqbnP+uDj7j/bDdp4a2YeMnltGNTqAWh52X7ebihlsDnrJdsA59Zd0tpiQJWebYFslIROZsRAo4gTZGw7qd3WrvMos7L/g//q1DPy33vMJNg5eSYW0IQyhjH/NB+8IqrJoB96SjUsg79EULEr4VwbKwf1n9hs/BP/i30BwN/21+wbR8NHMFn/C+z8DwcS/vT0C9IX3jE+deBk3c4vf0jyiYC2meh8sOVyS4vskz8iPrbCLZtOK/wXyoKs4eFU/Gd/+yjESYOwr87v4UOWPeF8+C/7RoRyiUai378iRIwbdiwqeWzkshdmIXfRwcziQaOhWj/a9nh/yLFj2GZ2f/Zf0b/Zv9lHwmVHc7T/tf+y/ks4kgoXSTk0dA9tX8PfYLfQv+FjoRytWpFIUPH7f9Dn9n/hnMOfeZ1Xvw3vhTruqzcHIRs7SOFg4VxxBELhKrrtjVruIn8Dk3BtFm9RtbAI/rO6Vj4tAOxHIBwxYyjbBEXgjhiCjzWs78cRFP/04aSa9a2Znhym7Uk7MaU0Pos2jTLji1peSrCOq4D5YK4EMQRcxS88AqlHno45TXD+gZM09WhKSedRisKB5rtZrHVgnWOxFG2iAtBHDGE/Vj/8/dESq1f31oMlVK9FqVcdS2tybFHrkPjCdb/1jhDXArKA3EhiCNmCD3S21evovHt2lHSpVfQwu9G0I6IhS9xVAQQ/R/wc8PHsh/dUgAAAABJRU5ErkJggg=="/></a></div></div>