ALL OF CHROME X MERIC AKDIS


                           EN                           
              • The unique collection brings the sun to 4,603E9 years old and its powerful energy. In the very old times before history, communication style has been with images and symbols before writing. •
              • Verbal and graphic images that replace thoughts and emotions; it is designed to be understandable, to show itself in time and space, and to give information. •
             •Solar form is one of these graphic images. On canvas; the colorful patterns made with acrylic material are inspired by the sun and the source of Futurism trend, combining mystic visual energy. •

                                                                   TR                                                                   
• Koleksiyon 4,603E9 yaşındaki güneş ve onun enerjisine hayat verir. 
Tarih öncesinde çok çok eskilerde, iletişim biçimi yazıdan da önce resimlerle olmuştur.  
• Düşüncelerin ve duyguların yerine geçen sözel ve grafik simgeler; anlaşılır kılınmak, zaman ve mekanda kendini göstermek ve bilgi vermek için çizilmiştir.  
• Güneş formu da işte bu grafik simgelerin başında gelmektedir.
Tuval üzerine; akrilik malzeme ile rengarenk gerçekleştirilen desenler ilhamını güneşten, kaynağını Fütürizm akımından alarak görsel enerjiyi bir araya getirir.