ALL OF CHROME X KEREM DURUKAN


 

EN
• This exaggerated but direct expression in masks used to expel evil spirits and scare the enemy in African and Shaman rituals also forms the basis of the color and stain-based aesthetic approach in ALL OF CHROME's compositions that conserve graphic balances. •

• Patterns realized with variable materials such as acrylic, pastel and spray paint on different surfaces such as canvas and paper bring elements that originate from different movements such as Cubism, Surrealism and Pop Art in an integrated and original visuality. •
TR
• Afrika ve Şaman ritüellerinde kötü ruhları kovmak ve düşmanı korkutmak gibi amaçlarla kullanılan maskelerdeki bu abartılı ancak dolaysız ifade biçimi, ALL OF CHROME'un grafik dengeleri gözeten kompozisyonlarındaki renk ve lekeye dayalı estetik yaklaşımın da temelini oluşturur. •
• Tuval ve kağıt gibi farklı yüzeyler üzerine akrilik, pastel ve sprey boya gibi değişken malzemelerle gerçekleştirilen desenler kaynağını Kübizm, Sürrealizm ve Pop Art gibi farklı akımlardan alan öğeleri bütünlüklü ve özgün bir görsellik içinde bir araya getirir. •