About Us


ALL OF CHROME is a brand that takes its breath from art and wearable stories.

Tuğçe Özgen created Turkey's first towel poncho brand, which she called the personal cabin, by combining her art education with her brand management experiences. The brand focuses on original patterns and dynamic colors, avoiding stereotyped forms. Each pattern on different surfaces such as canvas and paper; acrylic, oil paint, pastel. Each is a limited number of art- produced collections; it aims to convey and inspire a new story. Being rooted in quality, design, art and awareness All Of Chrome invites all the people from around the globe to its world of stories, colors, textures, prints and more.The brand also takes pride in being produced responsibly and giving each piece the attention it deserves. The brand is dedicated to creating high-quality, long-lasting garments and providing an artistic exploration with soul to people from all around the world.

Buy better, keep forever.

— 

ALL OF CHROME, nefesini sanattan ve giyilebilir hikayelerden alan bir markadır.

Tuğçe Özgen, sanat eğitimini marka yönetimi deneyimleriyle birleştirerek kişisel kabin diye adlandırdığı Türkiye'nin ilk havlu panço markasını yarattı. Marka, kalıplaşmış formlardan kaçınarak orijinal desenlere ve dinamik renklere odaklanıyor. Tuval ve kağıt gibi farklı yüzeylerdeki her desen; akrilik, yağlı boya, pastel. Her biri sınırlı sayıda sanat eseri koleksiyondur; yeni bir hikaye aktarmayı ve ilham vermeyi amaçlıyor. Kökeni kalite, tasarım, sanat ve farkındalığa dayanan All Of Chrome, dünyanın dört bir yanından tüm insanları hikayeleri, renkleri, dokuları, baskıları ve daha fazlasıyla dolu dünyasına davet ediyor. Marka, yüksek kaliteli, uzun ömürlü giysiler yaratmaya ve dünyanın her yerinden insanlara ruhu olan sanatsal bir keşif sunmaya kendini adamıştır.